התערבות בקהילה והקשר בין מעגלי החיים השונים המתחברים יחד.

ויויאן הוכברגר, סטודנטית במסלול תואר שני בחברה ואמנויות,
מקדמת יוזמה נהדרת בגן הארזים במבשרת ברוח הלימודים וביה"ס חברה ואמנויות, המלמד, ודוגל בהתערבות בקהילה וקשר בין מעגלי החיים השונים המתחברים יחד: קהילת הגן, קהילת ההורים וקהילה היישוב ומעודדת ערבות הדדית ואזרחות טובה.
הפעילות ברוח הגן העתידי, המציג ארבעה עוגנים המותאמים למאה ה-21 ומספקים מענים פדגוגים המאפשרים לצוות החינוכי להבנות את דרכו הייחודית של הגן. ובהם:
1. ביטוי אישי – פיתוח חשיבה באמצעות השתתפות פעילה של הילדים, בבחירת התכנים הנלמדים וכן מדפי תצוגה אישיים לעבודות ותוצרים על פי בחירה עצמאית של הילדים.
2. קהילתיות – הגן כמרחב קהילתי, המטפח זהות ושייכות תרבותית ומבוסס על ערכים של אחריות ומעורבות חברתית.
3. יזמות ויצרנות – מרחבים ליצירה עצמית, התייחסות לילדי הגן כיזמים ויצרנים של תכנים ומוצרים שלהם באופן המטפח יצירתיות וחדשנות.
4. למידה במרחבי חיים – התייחסות לכל המרחבים בסביבת הגן, כמרחבים חינוכיים המאפשרים למידה אותנטית המתרחשת בכל זמן ובכל מקום (מתוך: קול קורא, עיצוב מרחבי הגן העתידי לשנים 2018-2019, משרד החינוך).
בתמונה, יוזמה של גן הארזים,לטובת חיילים בודדים ביישוב שהתקיימה בחודש מרץ האחרון.
תמונה מהעיתון מיזם חברה ואמנויות
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.