ייחודי לתואר השני בחברה ואמנויות: תעודה בהנחיית קבוצות

מובילים שינוי חברתי וגם מקבלים תעודת הנחיית קבוצות
למסיימי התואר השני M.A בחברה ואמנויות, המעונינים בתעודה בהנחיית קבוצות, תינתן אפשרות להשלמת סמסטר לימודים נוסף ובו יינתן דגש על פרקטיקום בתחום העבודה הקבוצתית. סיום הפרקטיקום יזכה את הסטודנטים בקבלת תעודה שעברו הכשרה ב"הנחיית קבוצות" מטעם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות.
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.