הכנס "מבט על פיוס" ב-28 במאי 2015: היבטים תיאורטיים ודרכים מעשיות בקידום פיוס

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שמחה להזמינכם לכנס: "מבט על פיוס"

הכנס יערך ביום חמישי, 28 במאי 2015 במרכז "נא לגעת"

ההשתתפות בכנס ללא תשלום ומותנית בהרשמה מראש.
ניתן להירשם בטופס ההרשמה המצוי מתחת לתוכנית הכנס או באמצעות דוא"ל anat@asa.ac.il

תכנית הכנס

09:30 – 09:00 התכנסות
10:00 – 09:30 ברכות
פרופ' עמיה ליבליך, נשיאת המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
12:00 – 10:00 מושב ראשון – אספקטים תיאורטיים של פיוס
יו"ר: פרופ' אריאלה פרידמן – ראש התוכנית למדעי ההתנהגות במסלול אמנותי יצירתי, המכללה האקדמית לחברה ואמנויות.
·ד"ר ספיר הנדלמן – מנהל מרכז לשונות ורב תרבותיות
מכללת אחווה והחוג ליישוב סכסוכים – אוניברסיטת תל אביב.
"עשיית שלום, בניית שלום ושמירת השלום"
·פרופ' אריה נדלר – החוג לפסיכולוגיה – אוניברסיטת תל אביב.
"תהליכי פיוס בפתרון קונפליקטים"
·פרופ' אחמד נטור – הפקולטה למשפטים – האוניברסיטה העברית,
הנשיא לשעבר של בית הדין השרעי בארץ
"סולחה כדרך ליישוב סכסוכים"
13:00 – 12:00 הפסקת צהריים
13:30 – 13:00 ד"ר מרים גולן – ראש התחום לחברה ואמנויות – אתגרים בשינוי חברתי
הענקת מלגות מטעם עמותת "כחוט השני"
15:00 – 13:30 מושב שני – פיוס בפועל
יו"ר: ד"ר יעל (ילי) נתיב – המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
·רובי דמלין, בסאם ארמין – חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות
"הדרך לפיוס"
·רנה בדש – המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, אוניברסיטת תל-אביב
"נערות יהודיות וערביות רוקדות יחד ביפו"
·זיוה ברכה גדרון – פסיכודרמטיסטית, פסיכותרפויטית
"הידברות, קירבה והתפייסות – פסיכודרמה עם דתיים וחילוניים"
15:45 – 15:30 דברי סיכום – פרופ' אריאלה פרידמן
ההרצאות ילוו בקטעי מעבר קצרים בביצוע סטודנטים לתואר שני בהנחייתה של עדינה טל

להרשמה, יש למלא את הפרטים הבאים:

Error: Contact form not found.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.