ההרשמה ללימודי המשך מבוססי אמנות למטפלים, תכנית שנתית -תשפ"ג – נפתחה!

ממצבים ראשוניים אל אזורי המודעות:

טיפול באמנות על הרצף שבין רב-חושיות לעבודה סימבולית

ריכוז אקדמי: ד"ר אילנה לח

מרצות: שבי מדזיני, ראומה ויינברג, מיכל פיטרמן-שליט, ג'ניס שפירא, ענת גלעד, ד"ר אילנה לח

טיפול באמנות פוגש מטופלים על הרצף ההתפתחותי שבין חוויות ראשוניות לבין יכולת ההסמלה, בטווח שבין הלא מודע והמודע. עבודה טיפולית נעשית בעזרת החומרים במגע עם אזורי נפש שונים – באזורי החושים, בחיבור לגוף, במפגש עם הרגשות המתעוררים, בתנועה. גם במקומות שבהם אין חיבור מודע, יש למטפלת באמנות הרבה מה לעשות, והיצירה היא הטיפול.

תהליך היצירה והדימוי שנוצר מזמנים אפשרות להתבוננות מודעת, ולעיבוד שיכול להוביל להעלאת תכנים לא מודעים אל המודע. באזורים אלו יש תפקיד לסמלים ולתהליכי ההסמלה, כמו גם לצורות התבוננות שונות. כאן העבודה הטיפולית כוללת את החומרים ואת המילים, ודורשת מהמטפלת התערבויות טיפוליות מתאימות.

למידה מבוססת אמנות מתוך החומרים ובתוכם: התכנית תעסוק בטיפול באמנות במצבים שונים של התפתחות הנפש, דרך התנסות בחומרים ובתהליכי יצירה מתאימים, ובעזרת חיבורים לתאוריה. נכיר גישות לעבודה טיפולית ונפתח את היכולת של המטפלת באמנות לעבור בין איזורי נפש שונים ולהתאים את התערבויותיה לצרכי מטופליה

ימי שישי 9:00-13:00, בתנאי סטודיו בקמפוס נתניה של הקריה האקדמית אונו

תחילת הלימודים ב 28.10.22

לפרטים מלאים על התוכנית יש ללחוץ כאן 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.