מלגה לצאצאי יוצאי מרכז אירופה (גרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה )

מלגות לסטודנטים

זכאות להגשת בקשה למלגה: על בסיס כלכלי
תנאי הסף להגשת מועמדות למלגה (יש לעמוד בכל תנאי הסף):

  •  צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה, וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה .
  •  בוגרי שירות צבאי / לאומי מלא.
  •  גיל עד 50.
  •  תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה וכן תלמידים לתואר שני ושלישי. ותלמידים לתארים מתקדמים.
  •  לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

עדיפות ניתנת :

  •  לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה,
    אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
  •  לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה,
ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.
גובה המלגה לשנת הלימודים תש"פ הינה ₪7,500

 לינק לקול הקורא ולטופסי הבקשה
http://melagot.irgun-jeckes.org/melagot.aspx?Id

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.