מלגות של האפוטרופוס הכללי – הרשמה עד ה-8 ביוני 2016

מלגות של האפוטרופוס הכללי

מלגות: נפתחה הרשמה למלגות מקרנות האפוטרופוס, וניתן להגיש בקשה עד ה-8 ביוני 2016.

חיילים/ חיילות משוחררים/משוחררות יכולים להירשם למלגה עד חמש שנים מתום שירות החובה. לכל מלגה תנאי סף משלה. המלגות הן עבור סטודנטים לומדים בלבד ולא עבור סטודנטים עתידיים.

כל הפרטים והטפסים נמצאים באתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים: – http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/education/scholarship/Pages/Aforoftros.aspx

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.