דלג לתוכן

לימודי המשך מבוססי אמנות למטפלים –תשפ"ג

ממצבים ראשוניים אל אזורי המודעות:
טיפול באמנות על הרצף שבין רב-חושיות לעבודה סימבולית

ריכוז אקדמי: ד"ר אילנה לח

 

תכנית מגוונת ועשירה שתינתן ע"י מיטב המרצות בתחומן.

מרצות: שבי מדזיני, ראומה ויינברג, מיכל פיטרמן-שליט, ג'ניס שפירא, ענת גלעד, ד"ר אילנה לח

טיפול באמנות פוגש מטופלים על הרצף ההתפתחותי שבין חוויות ראשוניות לבין יכולת ההסמלה, בטווח שבין הלא מודע והמודע. עבודה טיפולית נעשית בעזרת החומרים במגע עם אזורי נפש שונים – באזורי החושים, בחיבור לגוף, במפגש עם הרגשות המתעוררים.

תהליך היצירה והדימוי שנוצר מזמנים אפשרות להתבוננות מודעת, ולעיבוד שיכול להוביל להעלאת תכנים לא מודעים אל המודע. באזורים אלו יש תפקיד לסמלים ולתהליכי ההסמלה, כמו גם לצורות התבוננות שונות.

למידה מבוססת אמנות מתוך החומרים ובתוכם: התכנית מציעה ששה סמינרים מתקדמים בטיפול באמנות במצבים שונים של התפתחות הנפש, דרך התנסות בחומרים ובתהליכי יצירה מתאימים, ובעזרת חיבורים לתאוריה. 

ניתן להירשם לסמינרים נפרדים.

השתתפות בשני סמינרים בסמסטר מאפשרת הגשה בקשה לגמול השתלמות במסלול אישי: יש להגיש את הבקשה עד 45 יום לפני תחילת הסמינר.

ימי שישי 9:00-13:00, בתנאי סטודיו בקמפוס נתניה של הקריה האקדמית אונו

תחילת הלימודים בתאריך ה -28.10.22

מחיר לסמינר אחד הכולל 20 שעות אקדמיות: 1,500 ש"ח

סמסטר א: טיפול באמנות במצבים נפשיים ראשוניים

טיפול באמנות שמתרחש בתוך הלא-מודע, באיזורי החושים והגוף. במקום שבו המילים אינן נדרשות,
כי הן עוד לא התפתחו או כי הן נגמרו, במקום בו מילים לא יכולות לתקשר או לתאר את החוויה-במקום הזה יש חומרים, ויש עבודה טיפולית עם חומרים, שנוגעת בלא מודע באופן ישיר.

  תנו לנו מהנוזל נוזל הזה: עיסתיות – פרקטיקה ותיאוריה

שבי מדזיני

וד"ר אילנה לח

28.10.22,
4.11.22 , 11.11.22 ,18.11.22 

לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
  "הדמיון החומרי" כנקודת מוצא לתנועה מניתוק לחיבור בטיפול באמנות בילדים על הרצף האוטיסטי גב' ראומה ויינברג

25.11.22,
2.12.22,
9.12.22, 16.12.22, 

לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
  הצורך להשאיר סימן – "הקלו לייה" של ארנו סטרן גב' מיכל פיטרמן שליט

30.12.22,
6.1.23, 
13.1.23,
20.1.23, 

לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן

סמסטר ב: טיפול באמנות המכוון לתובנה

 

  מפגש עם האחות החשוכה – ירידה לצורך עליה עם שינוי: תהליך אינדיבידואציה בלבוש מיתולוגי גב' ג'ניס שפירא 10.3.23, 17.3.23, 24.3.23, 31.3.23 לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
  חלומות בחומרים  ד"ר אילנה לח 21.4.23, 28.4.23, 5.5.23, 12.5.23 לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
  "שעת שמיטה" כמצב תודעתי בשעה הטיפולית: מפגש בין רעיונות זן-בודהיזם-דאואיזם לבין דימויים מרפאים גב' ענת גלעד 19.5.23, 2.6.23, 9.6.23, 16.6.23 לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן

 


 

מחיר לסמינר אחד הכולל 20 שעות אקדמיות: 1,500 ש"ח

ביטולים: ניתן לבטל עד 14 יום לפני תחילת כל תכנית ולקבל את כל התשלום חזרה למעט דמי הרישום ע"ס 150 ₪ לכל קורס בנפרד.
* התכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.