לימודי המשך מבוססי אמנות למטפלים – תשפ"ג

ביה"ס לחברה ואומנויות -אונו שמח להציג תכנית

לימודי המשך מבוססי אמנות למטפלים –תשפ"ג

שישה סמינרים

ממצבים ראשוניים אל אזורי המודעות:
טיפול באמנות על הרצף שבין רב-חושיות לעבודה סימבולית

ריכוז אקדמי: ד"ר אילנה לח

מרצות: שבי מדזיני, ראומה ויינברג, מיכל פיטרמן-שליט, ג'ניס שפירא, ענת גלעד, ד"ר אילנה לח

טיפול באמנות פוגש מטופלים על הרצף ההתפתחותי שבין חוויות ראשוניות לבין יכולת ההסמלה, בטווח שבין הלא מודע והמודע. עבודה טיפולית נעשית בעזרת החומרים במגע עם אזורי נפש שונים – באזורי החושים, בחיבור לגוף, במפגש עם הרגשות המתעוררים, בתנועה. גם במקומות שבהם אין חיבור מודע, יש למטפלת באמנות הרבה מה לעשות, והיצירה היא הטיפול.

תהליך היצירה והדימוי שנוצר מזמנים אפשרות להתבוננות מודעת, ולעיבוד שיכול להוביל להעלאת תכנים לא מודעים אל המודע. באזורים אלו יש תפקיד לסמלים ולתהליכי ההסמלה, כמו גם לצורות התבוננות שונות.

למידה מבוססת אמנות מתוך החומרים ובתוכם: התכנית מציעה שישה סמינרים מתקדמים בטיפול באמנות במצבים שונים של התפתחות הנפש, דרך התנסות בחומרים ובתהליכי יצירה, ובעזרת חיבורים לתאוריה.

ניתן להירשם לסמינרים נפרדים.

השתתפות בשני סמינרים בסמסטר מאפשרת הגשה בקשה לגמול השתלמות במסלול אישי: יש להגיש את הבקשה עד 45 יום לפני תחילת הסמינר.

ימי שישי 9:00-13:00, בתנאי סטודיו בקמפוס נתניה של הקריה האקדמית אונו

תחילת הלימודים בתאריך ה -28.10.22

מחיר לסמינר אחד הכולל 20 שעות אקדמיות: 1,500 ש"ח

 

סמסטר א: טיפול באמנות במצבים נפשיים ראשוניים

תנו לנו מהנוזל נוזל הזה: עיסתיות – פרקטיקה ותיאוריה

שבי מדזיני
וד"ר אילנה לח

28.10.22
4.11.22 
11.11.22
,18.11.22

לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
"הדמיון החומרי" כנקודת מוצא לתנועה מניתוק לחיבור בטיפול באמנות בילדים על הרצף האוטיסטיגב' ראומה ויינברג

25.11.22,
2.12.22,
9.12.22,
16.12.22, 

לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
הצורך להשאיר סימן – "הקלו לייה" של ארנו סטרןגב' מיכל פיטרמן שליט

30.12.22,
6.1.23, 
13.1.23,
20.1.23, 

לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן

סמסטר ב: טיפול באמנות באזורי ההסמלה

מפגש עם האחות החשוכה – ירידה לצורך עליה עם שינוי: תהליך אינדיבידואציה בלבוש מיתולוגיגב' ג'ניס שפירא10.3.23, 17.3.23, 24.3.23, 31.3.23לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
חלומות בחומריםד"ר אילנה לח21.4.23, 28.4.23, 5.5.23, 12.5.23לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן
"שעת שמיטה" כמצב תודעתי בשעה הטיפולית: מפגש בין רעיונות זן-בודהיזם-דאואיזם לבין דימויים מרפאיםגב' ענת גלעד19.5.23, 2.6.23,
9.6.23, 16.6.23
לפירוט הסמינר יש ללחוץ כאן

מחיר לסמינר אחד הכולל 20 שעות אקדמיות: 1,500 ש"ח

ההשתתפות מאפשרת הגשת בקשה לגמול השתלמות במסלול אישי במשרד החינוך – יש להגיש בקשה במשרד החינוך עד 45 יום לפני תחילת הקורס.
ביטולים: ניתן לבטל עד 14 יום לפני תחילת כל סמסטר ולקבל את כל התשלום חזרה למעט דמי הרישום ע"ס 150 ₪ לכל קורס בנפרד.
* התכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות אל גב' דידי אור בטלפון 09-8656501 שלוחה 222

או במייל didi.or@ono.ac.il