המרכז ללימודים מתקדמים

לימודי המשך מבוססי אמנות למטפלים –שישה סמינרים מתקדמים (ניתן להירשם לסמינרים נפרדים)

תכנית מגוונת ועשירה שתינתן ע"י מיטב המרצות בתחומן, מציעה למטפלים באמצעות אמנויות העמקה והרחבה בתחום המקצועי.

ימי שישי 9:00-13:00, בתנאי סטודיו בקמפוס נתניה של הקריה האקדמית אונו

תחילת הלימודים ב 28.10.22

מחיר לסמינר אחד הכולל 20 שעות אקדמיות: 1,500 ש"ח

לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות אל גב' דידי אור בטלפון 09-8656501 שלוחה 222