תואר שני בחברה ואמנויות

אודות התואר

תואר שני בחברה ואמנויות עם הנחיית קבוצות התמקדות בטראומה, וחוסן 

ראש התכנית: פרופ' מרים גולן

התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי והתנסויות בשילוב אמנויות תוך פיתוח מיומנויות, התנסויות והקניית כלים ליישומן בתחומי פעילות בחברה, עם פרטים, קבוצות, קהילות וארגונים כל זאת באמצעות למידה עיונית, מחקרית, חווייתית ויישומית. חלק ניכר מבוגרי התוכנית התקדמו במקומות עבודתם לתפקידי מפתח ואחרים מצאו אפיקי תעסוקה חדשים וביצעו הסבות מקצועיות משמעותיות.

התוכנית משלבת לימודי חברה , קורסים מתודולוגיים ,אומנויות ,עבודה קבוצתית וקהילתית, תוך דגש על הזיקה בין מרכיבים אילו ,ככוח מקדם ומרפא מצבים של דחק ,משבר וטראומה, לצד צמיחה טראומטית ,כוחות ותקווה.
הלמידה מתקיימת בקבוצות קטנות ובשיח אינטראקטיבי ורפלקטיבי  ומשלבים עבודה מעשית מודרכת לאורך שני הסמסטרים האחרונים.
לבוגרי התכנית יוענק תואר שני וכן תעודה בלימודי הנחיית קבוצות התמקדות בטראומה וחוסן

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון, המעוניינים ללמוד תיאוריות אקדמיות מתקדמות ולקבל כלים יישומיים אשר יאפשרו להם לעסוק בעבודה קבוצתית וקהילתית ולהוביל לשינויים חברתיים באמצעות אמנויות.

רבים מהתלמידים בתכנית הינם אנשי ייעוץ, תמיכה, חינוך והוראה המעוניינים להוביל שינוי במסגרת בה הם פועלים, בקהילה ובחברה.

אודות התואר השני בחברה ואמנויות

תכנית התואר השני ב"חברה ואמנויות" הינה תכנית תיאורטית – יישומית.
היא מעצבת תפיסה חברתית ביקורתית, ומכשירה את הלומדים לפעול למען שינוי חברתי בשילוב אמנויות.
התכנית מבוססת על גופי ידע מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, ניתוח חברתי בקורתי, תחומי אמנויות מגוונים, שיטות התערבות שונות כהנחיית קבוצות והתערבות עם קהילות.
בהתאם לתפיסה זו נבנתה תכנית לימודים המשלבת ידע ומיומנויות בתחום החברה עם פרקטיקות אמנותיות לקידום מעורבות חינוכית וחברתית.

מטרת התכנית להכשיר אנשי מקצוע בתחום השינוי החברתי על מרכיביו השונים, להעביר ידע תיאורטי ויישומי, לפתח יצירתיות ולהקנות מיומנויות וכלים לעבודה עם פרטים, קבוצות, קהילות וארגונים כל זאת באמצעות למידה עיונית ,מחקרית ,חוויתית ויישומית.

התכנית כוללת ארבעה תחומים מרכזיים:

 1. החברה הישראלית
 2. אמנויות
 3. שיטות התערבות מקצועיות – דגש על עבודה קבוצתית והתערבות קהילתית
 4. .קורסים מתודולוגיים ומחקריים

הקורסים בכל תחום בנויים נדבך על נדבך לאורך הלימודים.
כל יום לימוד מורכב מארבעת התחומים המרכיבים את תכנית הלימודים.

* התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.

* סטודנט/ית בתכנית לימודים אקדמית מוזמן לבדוק זכאותו להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות.

* מלגה לחברי ארגון הגננות/ הסתדרות המורים/ ארגון המורים  (* בכפוף לתקנון מלגות)

לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

תואר שני חברה ואמנויות - תכנית הלימודים

נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 38
שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 38

* התואר אינו טיפולי

שנה א'

סמסטר א'

טראומה ואמנות   2 נ"ז

תיאוריות ומודלים בעבודה קבוצתית   2 נ"ז

האמנות ככלי אישי וקולקטיבי לפיתוח חוסן -   2 נ"ז

מודלים ותהליכים של שינוי  בדגש על טראומה אישית ,משפחתית וקולקטיבית  2 נ"ז

כתיבה מדעית   2 נ"ז

סמסטר ב'

רבדים ופערים בחברה הישראלית   2 נ"ז

התנסות אישית בקבוצה ותצפית מודרכת על קבוצה   3 נ"ז

נרטיבים של טראומה ומשבר- כתיבה, קריאה וביבליותרפיה   2 נ"ז

התערבות בקהילה שחוותה טראומה – צרכים ומענים  2 נ"ז

שנה ב'

סמסטר א' 

הנחיית עמיתים בשילוב אומנויות   3 נ"ז

יישום בקהילה -פרקטיקום מודרך על עבודה קבוצתית ממוקדת טראומה וחוסן   2 נ"ז

סמינר מחקר  בנושאי טראומה  2 נ"ז

קורס בחירה באומנויות על רקע טראומות – מתוך : תיאטרון חברתי , תנועה , אמנות חזותית ועוד   2 נ"ז

סמסטר ב'

יישום בקהילה -פרקטיקום מודרך על עבודה קבוצתית ממוקדת טראומה וחוסן(המשך) 2 נ"ז

טראומה ומצבי משבר :אפיונים ומודלים לבניית חוסן אישי וקהילתי  2 נ"ז

קורס בחירה מכלול קורסים העוסקים בדרכי התערבות בטראומה והגברת חוסן  2 נ"ז

סמינר מחקר – בנושאי טראומה (המשך) מסמסטר א -2 נ"ז

יחסים בין קבוצות – 2 נ"ז

בכל הקורסים נושאי  טראומה לאורך שתי שנות הלימוד  ישולבו תכנים הקשורים לטראומה ודרכי התמודדות.

הכשרה מעשית

לאורך כל שנת הלימודים השנייה הסטודנטים משולבים בהכשרה מעשית במסגרות חינוכיות, חברתיות וטיפוליות.

במסגרת ההכשרה המעשית יהיה על הסטודנטים להפעיל קבוצות בהקשר לטראומה והשלכותיה באמצעות אומנויות .

הקף:ההכשרה המעשית כ-3 שעות שבועיות

משך: במהלך כל שנת הלימודים השנייה.

על ההכשרה המעשית ניתנת הדרכה שבועית בקבוצות קטנות  במסגרת היום הלימודים.

 • בית הספר לחברה ואמנויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים
 • • מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").

מבין הנושאים הנלמדים

 • אמנות בחברה וחברה באמנות בראי המלחמה והשלכותיה.
 • טראומה והשלכותיה – הגדרות ,סוגיות ודרכי התערבות
 • דיוקן עצמי בראי המצב העכשווי
 • תיאטרון חברתי בדגש על אירועים אקטואליים
 • מודלים ותהליכים בעבודה קבוצתית בהתמקדות על גישות חדשניות בתחום טראומה וחוסן
 • מודלים ותהליכים של שינוי לאור אירועים של משבר קולקטיבי
 • עבודה קהילתית על גווניה השונים עם מגוון רחב של קהילות וסוגי אוכלוסייה מגוונים

שנה ב’ תהיה בסימן של העמקה בדרכי התערבות באמצעות עבודה קבוצתית וקהילתית בשילוב אומנויות הלכה למעשה.
יוקדש זמן להקניית סדנאות נוספות באומנויות כמרחב מרפא והרחבת בידע במצבי דחק ומשבר והשלכותיהם.
בנוסף הסטודנטים יפעלו בשטח ויולוו בהדרכה שוטפת ביישום הנלמד לאורך כל שנת הלימודים השנייה.
יושם דגש על חקר מצבי טראומה ומשבר ובחינת המענים הניתנים למצבים אילו.
בחירת שדות בפעולה ונושאי המחקר יבחרו על ידי הלומדים ביעוץ והכוון של סגל המרצים והמנחים.

הלמידה במהלך שתי שנות הלימוד מתקיימת בקבוצות קטנות ובשיח אינטראקטיבי ורפלקטיבי.

 מתכונת הלימודים - מחזור נובמבר 2024

 1. תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות הינה שנה וסמסטר או שנתיים, יום לימודים אחד בשבוע לבחירתך.
 2. פתיחת שנת הלימודים: נובמבר 2024 - ההרשמה החלה!
 3.   3 מסלולים לבחירתך:
  הלימודים יתקיימו ביום אחד בשבוע ב - 3 מסלולים לבחירה:
  - מסלול בוקר במתכונת פרונטלי מלא: ימי ד' בין השעות: 9:00-16:30 משך זמן הלימוד: שנתיים.
  - מסלול ערב במתכונת פרונטלי מלא: ימי ד' בין השעות: 16:00-22:00 משך זמן הלימוד: שנה+ ארבעה חודשים
  - מסלול במתכונת היברידת הכולל 3 מפגשים פרונטליים בסמסטר ימי ד' בין השעות: 16:00-22:00 משך זמן הלימוד: שנתיים.
 4. בשני הסמסטרים האחרונים יתקיים פרקטיקום במסגרות הרלוונטיות להנחיית הקבוצות שילמד.
 5. יתקיימו מספר מפגשים מרוכזים מעבר לימי הלימוד.


  הכשרת שדה

  בשנת הלימודים השנייה כל הסטודנטים משתלבים בעבודה מעשית בשדה בהיקף של 3 שעות שבועיות.

  תהליך בחירת התחום והמסגרת נעשה בלווי מקצועי אישי וקבוצתי של גורמים המופקדים על הנושא בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.

  תחום ההכשרה המעשית, מסגרת ההכשרה וזמן ביצועה נתונים להחלטת הסטודנט בתאום ואישור הגורמים המופקדים על נושא זה בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.
  מעבר לאנשי קשר במסגרות ההכשרה מתקיים בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.
  לאורך כל התהליך קורס לימודי שענינו הדרכה ולווי ההתערבויות המקצועיות בהכשרה מעשית והמשגתן.  קורס זה ניתן בקבוצות קטנות במסגרת יום הלימודים בבית הספר לחברה ואמנויות -אונו.

הערות:

 • מעודכן לשנת הלימודים 2024
 • בית הספר לחברה ואמנויות-אונו שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד.
 • • מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").

תואר שני בחברה ואמנויות המשלב הנחית קבוצות - תנאי קבלה והנחיות לנרשם

לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון - תואר ראשון מקורי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 75 ומעלה.
 2. גיליונות ציונים מקוריים ומלאים.
 3. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים:
  • מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה 2 נ"ז
  • 30 שעות לימודי אמנות
 4. ראיון קבלה -יתקיים ראיון קבלה עפ"י הצורך.
 5. שתי המלצות - על המועמד להציג 2 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 6. ידע באנגלית - פטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
 7. טופס הרשמה מלא ומקורי ודמי הרשמה בסך 350 ₪.
  הרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.

*תנאי הקבלה יאושרו יל ידי בית הספר, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשמים תשפ"ה 2024-2025

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה - מחזור נובמבר נפתחה.

מסמכי ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא בהרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה - תעודת B.A. או B.Ed מקוריות.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך - לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שני מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.

 4. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ישירות בהרשמה באונליין כאן  (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת).
  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה - יתקיים לפי הצורך.
  כחלק מתנאי הקבלה ללימודים לתואר שני בחברה ואמנויות בנוסף לרשום בסעיפים 1-6
  יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסד אקדמי מוכר:
  • מבוא לפסיכולוגיה - 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה - 2 נ"ז
  • אישור על 30 שעות לימודי אמנות

מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו לחצו כאן

סגל ההוראה

 • פרופ' גולן מרים – ראש התכנית
 • פרופ' ליבליך עמיה
 • פרופ'  פרידמן אריאלה
 • ד"ר הופמן מיכל
 • ד"ר העליון הילה
 • ד"ר זן-בר צילה
 • ד"ר לביא יעל
 • ד"ר לסקי שביט
 • ד"ר נתיב יעל (ילי)
 • ד"ר צדרבוים נורית
 • ד"ר צינגלאוב אפרת
 • ד"ר תובל עתליה
 • גב' בלס ברנס אביבית
 • גב' בלשה אילן אורלי
 • גב' גולן ענת
 • גב' גינת עינת
 • גב' דואק עינת
 • גב' זהבי אילת
 • גב' כהן שכטר שני
 • גב' לפין רימונה
 • גב' מזרחי שפירא אשרת
 • גב' מירון נגה
 • גב' פימנטל נופר
 • גב' צפמן נוגה
 • גב' רוזנבלום ענבל
 • גב' שוורץ לילך
 • גב' שטרובל נטלי 
 • גב' שלו זהרה
 • גב' שפלר טליComments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.