נגיף בתבלינים 

בפרוייקט 'נגיף בתבלינים' – חיברנו בין התחושות המאפיינות את המציאות הנוכחית – חרדה, פחד, ניתוק, והלא ידוע, ובין מה שהמציאות הזאת מכתיבה לנו – הסתגרות, ושהייה ממושכת בבית, ובין טכניקת יצירה וערכים הלקוחים משפת האמנות.

בחרנו לפגוש את הנגיף, לדמיין אותו, להמציא אותו, לתת לו צורה. כל אחד ואחת על פי ראות רוחו.
זאת בבחינת "לפגוש את הנמר' – להוריד את רמת הפחד ולהוסיף מימד של הומור ככלי להתמודדות.

יצרנו מחומרים נגישים, אלה המצויים בביתנו, תבלינים.
התבלינים הפכו להיות חומרי היצירה. ובכך תבלנו בדרכינו את הנגיף.

קראנו לזה 'להגיף את הנגיף'.

בסרטון נקרא בקצרה על העקרונות ונצפה בתהליכים, בתוצרים, ובקצת מהאמירות של הסטודנטיות בהקשר זה.

הסטודנטיות לומדות בלימודי תואר שני במסלול חברה ואמנויות משתפות עבודות מתוך קורס 'אמנות ככלי לשינוי חברתי'

מרצה: ד"ר נורית צדרבוים

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.