סביבת למידה מעוצבת ומותאמת ללומדים היא אחד התחומים החמים במודלים ותהליכים של שינוי חברתי

סביבת למידה מעוצבת ומותאמת ללומדים היא אחד התחומים החמים במודלים ותהליכים של שינוי חברתי, ויכולה לשפר את הישגי התלמידים בעשרות אחוזים

חוקרים מאוניברסיטת סלפרוד שבאנגליה ואדריכלים גילו במחקר משותף שעיצוב איכותי של סביבת הלמידה משפר את הישגי התלמידים.

בשלב ההרצה של המחקר עקבו החוקרים אחרי 751 תלמידים ב־34 כיתות בשבעה בתי ספר יסודיים במשך שנה. כל כיתה שנבחרה למחקר התאפיינה בקבוצת גיל ובסביבת למידה אחרת.

החוקרים התייחסו לשני היבטים עיקריים: יכולות התלמידים לפי גיל ומגדר – במתמטיקה, קריאה וכתיבה – בתחילת שנת הלימודים ובסופה; וסביבת הלמידה על מכלול רכיביה – סידור הכיתה, אור טבעי, רעשים, טמפרטורה ואיכות אוויר, גמישות החלל, הארגון, השימוש בצבע ויכולת ההתמצאות בבניין.

לטענת החוקרים, ההשפעה של סביבת הלימודים על הישגי התלמידים באה לידי ביטוי ב־73 אחוז מהמקרים.

שיעור השינוי הממוצע בהישגי התלמידים עמד על 25 אחוז.

בתואר השני בחברה ואמנויות במכללה האקדמית לחברה ואמנויות בנתניה מתנסים הסטודנטים בתהליך יצירתי של תוצר אמנותי, משלב הרעיון ועד הפקתו, שמטרתו לחולל שינוי במרחב החברתי-הציבורי.

תוכנית הלימודים, המשלבת למידה של תיאוריות, מודלים ומושגים רלוונטיים עם למידה התנסותית, מעודדת את הסטודנטים לפתח תודעה חברתית גבוהה ומחויבות לשינוי חברתי ולהתערבות קהילתית משמעותית.

מטרת התוכנית היא לשנות את המציאות הלכה למעשה, ולא רק לשקפה. במהלך הלימודים הסטודנטים – שרבים מהם באים מתחום החינוך וההוראה – מתמודדים עם פיתוח רעיוני של יצירה/פעולה אמנותית שיש בה אמירה וביטוי של בעיה חברתית, כדי להצביע על הצורך בשינוי במרחב החברתי שהם פועלים בו.

בין הקורסים המרתקים בתואר: מהרעיון ליצירה לפעולה חברתית; התערבות בקהילות – מתיאוריה לפרקטיקה; אמנות ככלי לשינוי חברתי; ועוד.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.