עדכונים לגבי הארכה אוטומטית

החל מה – 13.8.2013 תאפשר  הספריה הארכה אוטומטית של הספרים המושאלים לסטודנטים.

אין צורך לבצע הארכה באינטרנט ו/או טלפונית, אך יש להדגיש כי ההארכה האוטומטית אינה מתבצעת לגבי ספרים מוזמנים.

סטודנט המחזיק ברשותו ספר מוזמן, יקבל הודעה  במייל להחזיר את הספר.

האחריות על בדיקת תאריך ההחזרה היא על הסטודנטים עצמם.

אי החזרה במועד תגרור קנסות

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.