עושים לשם שינוי : על יזמים חברתיים בישראל

הספר מציע מבט עומק על פועלם של תשעה אנשים שביקשו לחולל שינוי– אנשים מתחומי עיסוק שונים, בעלי רקע תרבותי שונה ושאיפות שונות– שהמשותף להם הוא הצלחתם, כל אחד בתחומו, להעמיד פרויקטים מצליחים של שינוי לאורך זמן.

הספר מציג צד אחד של החברה הישראלית – את אלה, שבצד ביקורת חברתית נוקבת, עושים למען הקהילה ואינם נחים. אלו הם מחוללי השינוי, אזרחים מן היישוב הפועלים כמנהיגים.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.