פסיכודרמה בטיפול פרטני: מאמרה של אורית מס גולדמן פורסם באתר "פסיכולוגיה עברית"

פסיכודרמה בטיפול פרטני: עצמי מתבונן, עצמי חומל

גב' אורית מס-גולדמן, פרסמה מאמר חדש ומרתק בנושא פסיכודרמה בטיפול פרטני. מאמרה:  "עצמי מתבונן, עצמי חומל: פסיכודרמה בטיפול פרטני" פורסם במסגרת אתר "פסיכולוגיה עברית".

תקציר המאמר: 

פסיכודרמה היא שיטת טיפול המבוססת על פעולה דרמתית ועל משחק תפקידים. השיטה פותחה במקור כטיפול קבוצתי, אך במשך השנים נעשה בה שימוש גם בטיפולים פרטניים. הטכניקות הפסיכודרמתיות המיושמת במבנה דיאדי מאפשרות לייצר מגע בין עצמיים שונים של המטופל, גם כאלה שנחווים כ"לא אני". המחברת מציגה שתי וינייטות המשקפות ניסיון ליצור העמקה וחידוד של דיאלוג פנימי בין היבטים שונים של העצמי ולהפוך אותם לקבוצה פנימית שיש בה שיח רב קולי וגמיש יותר. המטופלים המוצגים במאמר השתתפו בקבוצות פסיכודרמה זמן רב לפני שהגיעו לטיפול הפרטני, והקבוצה לשעבר משמשת מושא התייחסות המסייע באופן אקטיבי בטיפול הפרטני"

מתוך המאמר

"…הפסיכודרמה גם כטיפול פרטני. הפסיכודרמה הפרטנית מיישמת טכניקות ספציפיות מתוך השיטה הקלאסית. בחדר נמצאים רק מטפל ומטופל, כיסא ריק, דמיון יוצר ולעתים אביזרים שונים המשתתפים במלאכת ההסמלה. במאמר הנוכחי בחרתי להתמקד באופן שבו טכניקת הפסיכודרמה בטיפול פרטני יכולה לסייע לנו, המטפלים, לפתח את העצמי המתבונן של המטופל ולמסד שיח פנימי בין העצמיים. את החומר הקליני אציג באמצעות שתי וינייטות קצרות של מטופלים פרטניים בפסיכודרמה. הדגש בהן הוא על מפגש עם עצמי שנחווה כאחר, עצמי דחוי ו"עושה צרות" במהותו"

לקריאת המאמר המלא של גב' מס גולדמן, לחצו כאן 

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.