ההרשמה למחזור השלישי בתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בעיצומה

התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית היא תוכנית לימודים תלת-שנתית. היא הוקמה ברוח מכון תל אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו, הדוגל בהטרוגניות רעיונית תיאורטית, בשקיפות ובעקרונות דמוקרטיים במבנה
הארגוני ובהכשרה של מטפלים למודעות ורגישות חברתית.

פרטים מלאים על התוכנית כולל טופס הרשמה באתר המכון

פסיכותרפיה פסיכואנליטית – מבנה התוכנית

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.