שחיקה בעבודה: גורמים תוצאות ודרכי התמודדות מאת איילה מלאך פיינס

תופעת השחיקה בעבודה מוכרת לכולנו היטב: קשיי היום יום, הלחצים, ההתמודדויות וחוסר ההכרה במאמציו שוחקים אותו בהדרגה. לעיתים יאבד עניין בעבודה והתלהבותו תתפוגג לעיתים יפתח רגשות טינה, לפעמים ישקע באדישות, דיכאון או ייאוש, לעיתים יגזים בעישון, באכילה, בשתייה, יחסיו עם משפחתו יידרדרו, תחושות עייפות בגופו ולאות בנפשו ילוו את שגרת חייו ותחושת המלכוד תשתלט עליו.

השחיקה אם מטפלים בה נכון היא עשויה להביא לצמיחה אישית ולהתפתחות מקצועית. מטרתו העיקרית של הספר היא להציג את מושג השחיקה בתקווה שאנשים יוכלו לזהות את בעייתם ולהילחם בה ביתר הצלחה – באופן אישי, בארגון ובקבוצת העבודה. הספר כעת במהדורה חדשה ובה מגוון עדכונים מחקריים וקליניים המציגים את נושא השחיקה כפי שהוא נראה במחקר, בעיקר בארץ, ובחיים בתחילת המאה העשרים ואחת.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.