הלב תמיד זוכר.

הלב תמיד זוכר.

יום הזכרון לרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין.

*״המעט שאנו, החיים, יכולים לגמול לחברינו המתים – הוא הזיכרון, ההולך אחריהם ואיתנו״*.
יצחק רבין ז"ל

*התמונה נלקחה מ'מרכז יצחק רבין'

תמונת יזכור ליצחק רבין

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.