השלמת שעות אמנות – מועדי המכינות

התכנים בשתי המכינות ייחודיים, ולכן ניתן להשתתף בשתיהן (סה"כ השלמת 100 שעות אמנות)
המכינה מפגשים תאריכים ימים שעות
חוה"מ פסח 6 24-27/4
28/4
6/5
ראשון-רביעי
חמישי
שישי
18:00-08:00
13:00-08:00
13:00-08:00
ראשון בערב 10 17/7-8/5 ראשון 17:00-21:00
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.