תואר ראשון במדעי ההתנהגות – מבנה התואר

תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשילוב אמנויות – תכנית הלימודים

קורסי חובה 80
קורסי סמינרים חובה 8
קורסי בחירה במדעי החברה 12
קורסי  מבוא בהבעה אמנותית 6
קורסי סטודיו 14
סה"כ 120 נ"ז

 

מבנה התכנית

קורסי חובה – 80 נ"ז

קורסי חובה – פסיכולוגיה נ"ז
מבוא לפסיכולוגיה א' 2.5
מבוא לפסיכולוגיה של האמנות 2
מבוא לפסיכולוגיה ב' 2.5
פסיכולוגיה התפתחותית א' 2
פסיכולוגיה חברתית א' 2
פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2
פסיכולוגיה חברתית ב' 2
תיאוריות אישיות א' 2
פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2
תיאוריות אישיות ב' 2
פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2
פסיכולוגיה פיזיולוגית 3
פסיכולוגיה קוגניטיבית 3
סה"כ 29

 

קורסי חובה – סוציולוגיה אנתרופולוגיה נ"ז
מבוא לסוציולוגיה א' 2.5
מבוא לאנתרופולוגיה א' 2.5
מבוא לסוציולוגיה ב' 2.5
מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2.5
מבוא לסוציולוגיה של האמנות 2
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות 2
תיאוריות סוציולוגיות מודרניות 2
החברה הישראלית  א' 2
החברה הישראלית  ב' 2
מגדר וחברה 3
סה"כ 23

 

קורסי חובה – כללי  נ"ז
אנגלית ללא נ"ז
כתיבה אקדמית א' 2
כתיבה אקדמית ב' 2
מבוא לסטטיסטיקה א' 2.5
שימושי מחשב 2
מבוא לסטטיסטיקה ב' 2.5
שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות א' 2.5
שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות ב' 2.5
שיטות מחקר משולבות 2
מבוא להיסטוריה ופילוסופיה של מדעי החברה 2
סה"כ 20

 

קורסי חובה – בשילוב אמנויות נ"ז
תרבות וחברה 2
לשחק ולהציג: מבוא לאמנות ההופעה הציבורית והבימתית 2
מבוא ליצירתיות במדעי ההתנהגות 2
פואטיקה ופה-אתיקה 2
סה"כ 8

 

סמינרים – 8 נ"ז

בחירה של 8 נ"ז מתוך 64, כאשר מתוך 8 נ"ז, 4 נ"ז חייבות להיות בקטגוריית הסמינרים המשלבים את מדעי ההתנהגות והאמנויות

 

סמינרים בפסיכולוגיה/סוציולוגיה/אנתרופולוגיה נ"ז
יחסי אמהות ובנות 4
טראומה והחלמה 4
אנתרופולוגיה אקולוגית 4
תיאוריות פסיכואנליטיות על התפתחות החשיבה 4
תיאוריות יחסי אובייקט ותיאורית העצמי 4
סוציולוגיה של הזר 4
חברה, מרחב וכוח 4
סוציולוגיה של הגוף 4
סודות ושקרים בחברה הישראלית 4
סה"כ 36

 

סמינרים המשלבים את מדעי ההתנהגות והאמנויות נ"ז
לקרוא את השקט: מבע א-מילולי בתקשורת חברתית ואמנותית 4
תיאטרון המחול של פינה באוש: יצירה, ביקורת חברתית וחתרנות אידיאולוגית 4
על אינטימיות כמצב, פעולה וייצוג אמנותי 4
סיפורי חיים במעגל האישי והקולקטיבי בתקשורת חברתית ואמנותית 4
החברה המודרנית- שיעבוד במסווה של חרות 4
סרטי וולט דיסני- היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים 4
קריאת טקסט כמקור לעיון בתרבות 4
סה"כ 28

 

קורסי בחירה בנושאי חברה – 12 נ"ז

בחירה של 12 נ"ז מתוך 48

 

קורסי בחירה בנושאי חברה נ"ז
קבלת החלטות 2
מדיניות ציבורית וחברה 2
תיאוריות ומודלים בעבודה קבוצתית 2
תהליכים בינאישיים בקבוצה 2
נשים ומגדר בישראל 2
מודרניות ופוסט מודרניות 2
טקסים במעגל החיים – היבטים אנתרופולוגיים 2
הגישה ההוליסטית לכאב ומתח 2
פסיכולוגיה הוליסטית 2
מגדר, מסורת ותרבות בישראל 2
נשים וגברים בראי התרבות 2
סוציולוגיה של ארגונים 2
סוציולוגיה של המשפחה 2
קריאה מודרכת 2
תרבות ו/הגוף: ייצוגים של הגוף בתרבות המערבית 2
אנתרופולוגיה של מתנה 2
אקו-פמיניזם 2
ריבוד, מוביליות חברתית ואי שוויון 2
סוציולוגיה של בריאות 2
סוציולוגיה של מוסיקה פופולרית 2
ייצוגים חברתיים של מגדר באמנויות 2
אמנות וחברה: מרכז ושוליים (חברתי/אמנותי) בתיאטרון הישראלי 2
פילוסופיה של האמנות 2
תהליכים אישיים 2
סה"כ 48

 

 


 

עבודה מעשית – 4 נ"ז

עבודה מעשית נ"ז
עבודה מעשית 4
סה"כ 4

 

מבוא לאמנויות – 6 נ"ז
בחירה של 6 נ"ז מתוך 8

 

קורסי מבוא לאמנויות נ"ז
מבוא לאמנות חזותית 2
מבוא לתנועה ומחול: מחצרות המלוכה לגגות ניו-יורק 2
מבוא למוסיקה 2
מבוא לדרמה ותיאטרון 2
סה"כ 8

 

קורסי בחירה בסטודיו – 14 נ"ז

בחירה של 14 נ"ז מתוך 46

קורסי סטודיו נ"ז
סטודיו באמנות חזותית 1: רישום- יסודות 2
סטודיו באמנות חזותית 2: רישום- מתקדם 2
סטודיו באמנות חזותית 3: ציור- יסודות 2
סטודיו באמנות חזותית 4: ציור- מתקדם 2
סטודיו באמנות חזותית 5: פיסול- יסודות 2
סטודיו באמנות חזותית 6: פיסול מתקדם: יחסי גוף-אובייקט-חלל 2
סטודיו בתנועה ומחול 1: מחול-אימפרוביזציה-יסודות 2
סטודיו בתנועה ומחול 2: קונטקט-אימפרוביזציה 2
סטודיו בתנועה ומחול 3: טכניקה ומיומנויות במחול- יסודות 2
סטודיו בתנועה ומחול 4: טכניקה מתקדמת במחול: הגוף הרוקד אל המרחב וממנו 2
סטודיו בתנועה ומחול 5: יסודות ריקוד הפלמנקו- תנועה, קצב, רגש 2
סטודיו בתנועה ומחול 6: תיאטרון-מחול – לרקוד נרטיב פיזי 2
סטודיו בדרמה ותיאטרון 1: ניתוח מחזות בראייה מעשית 2
סטודיו בדרמה ותיאטרון 2: יסודות המשחק- משיטת סטניסלבסקי לשיטת ברכט 2
סטודיו בדרמה ותיאטרון 3: משחק ובימוי – העמדת סצנה 2
סטודיו בדרמה ותיאטרון 4: עבודת השחקן על דמות פיזית 2
סטודיו בדרמה ותיאטרון 5: עבודת השחקן על דמות טרגית/קומית 2
סטודיו בדרמה ותיאטרון 6: כתיבה, משחק ובימוי לפי סגנונות דרמתיים שונים 2
סטודיו במוסיקה 1: מוסיקה – יסודות 2
סטודיו במוסיקה 2: קצב ותיפוף מאולתר 2
סטודיו במוסיקה 3: יסודות התיאוריה של המוסיקה דרך נגינה בחלילית 2
סטודיו במוסיקה 4: סדנת מוסיקת עולם 2
סטודיו במוסיקה 5: מוסיקה ככלי לביטוי יצירתי 2
סה"כ 46

 

 

– המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד

– פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.