תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תנאי קבלה והרשמה

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – תנאי קבלה והנחיות לנרשם

תנאי קבלה

 1. תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות או תעודה שוות ערך (מכינה קדם אקדמית, תעודת בגרות מחו"ל וכיו"ב).
 2. ציון נדרש בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית).
 3. ציון נדרש בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית) למועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית ו/או בביה"ס התיכון בו למד, למועמד ששפת ההוראה שלו אינה עברית, ו/או למועמד שפטור מן הבחינה הפסיכומטרית.
 4. עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על ידי התוכנית המבוקשת. סף הקבלה המינימלי למכללה הינו ציון פסיכומטרי 520
 5. מועמד בעל תעודת בגרות בציון ממוצע 90 לפחות אינו חייב בבחינה פסיכומטרית
 6. קבלה חריגה – ראש התוכנית ישקול ויחליט על קבלה/דחייה של מועמדים חריגים (שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים).

* תנאי הקבלה יאושרו על ידי המכללה, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
* הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשם

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח, 2018-2017 נפתחה

את ערכת ההרשמה המלאה יש להעביר באמצעות פקס: שמספרו 072-2132944
או לסרוק ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני אל יועץ הלימודים וההרשמה שלך
לפרטי ההתקשרות של יועצי ההרשמה לחצו כאן

תואר ראשון במדעי ההתנהגות – מסמכי ערכת ההרשמה 

 1. טופס הרשמה מלא וחתום לחץ כאן להורדת טופס הרשמה לתואר ראשון במדעי ההתנהגות
 2. תעודת בגרות מקורית
 3. בחינה פסיכומטרית: אישור מקורי על ציון בבחינה הפסיכומטרית
 4. ציון באנגלית: אישור מקורי על ציון בבחינה הפסיכומטרית או אישור מקורי על ציון במבחן אמי"ר / אמירי"ם
 5. צילום תעודת זהות
 6. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 09-8656501 שלוחה 1.
  במידה שאין ברשותך כרטיס אשראי יש לבצע תשלום באמצעות הפקדה
  לחשבון המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
  בבנק לאומי, סניף  648, מספר חשבון: 150005
  את אישור ההפקדה יש להעביר בפקס 072-2132-944 בצירוף שם ומספר ת.ז. של הנרשם
  דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.