תואר שני בחברה ואמנויות – מערכת שעות

 מתכונת הלימודים

 1. תכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות תתפרס על פני שנתיים.
 2. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2016.
 3. מתכונת הלימודים: לבחירתכם אחד משלושה מסלולים
  א. מסלול בוקר יום שני: יום לימודים אחד מלא בשבוע,
  בשנה השניה, מתווסף חצי יום בשבוע להכשרה מעשית.
  ב. מסלול בוקר יום רביעי: יום לימודים אחד מלא בשבוע
  בשנה השניה, מתווסף חצי יום בשבוע להכשרה מעשית.
  ג. מסלול ערב: הלימודים בימי רביעי, החל מהשעה 16:00 ובימי שישי.
  בשנה השניה, מתווסף חצי יום בשבוע להכשרה מעשית

הערות:

 • מעודכן לשנת הלימודים 2016-2017
 • המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.