תואר שני בטיפול באמנות חזותית – תנאי קבלה והרשמה

תואר שני בטיפול באמנות חזותית – תנאי קבלה והנחיות לנרשם

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה.
 1. גיליונות ציונים – מקוריים ומלאים.
 1. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים (ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80):
 • מבוא לפסיכולוגיה              2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית      4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות                2 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה                   4 נ"ז
 • שיטות מחקר                     2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה                  2 נ"ז
 • סטטיסטיקה                      2 נ"ז
 1. שעות התנסות באמנות – על המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.
 1. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה עם מנחי התוכנית.
 1. שלוש המלצות – על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 1. ידע באנגלית – על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום  התואר הראשון.
 1. טופס הרשמה – טופס הרשמה מלא ומקורי בצירוף דמי הרשמה בסך 350 ₪.

*תנאי הקבלה יאושרו על ידי המכללה, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים

*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשם

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח, 2018-2017 נפתחה
את ערכת ההרשמה המלאה יש להעביר באמצעות פקס שמספרו 072-2132944
או לסרוק ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני אל יועץ הלימודים וההרשמה שלך
לפרטי ההתקשרות של יועצי ההרשמה לחצו כאן

מסמכי ערכת ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום להורדת טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנויות
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה – תעודתA או B.Ed מקוריים.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות .באפשרותכם להשתמש בטופס המלצה מובנה לרשותכם
 1. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 09-8656501 שלוחה 1.
  במידה שאין ברשותך כרטיס אשראי יש לבצע תשלום באמצעות הפקדה
  לחשבון המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
  בבנק לאומי, סניף  648, מספר חשבון: 150005
  את אישור ההפקדה יש להעביר בפקס 072-2132-944
  דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. אישורים על לימודי פסיכולוגיה
  על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה.
  מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף.
  לחצו כאן להורדת טופס רישום לקורסי קדם לתואר שני בטיפול באמנות
 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 1. אישורים על צבירת 300 שעות אמנות
  אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או אמנותי על צבירת 300 שעות אמנות (ע"פ התוכנית הנבחרת) או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד אמנותי או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחום האמנות החזותית: ציור, פיסול, רישום, איור, צילום, עיסת נייר, מיצב, מיצג , VIDEO ART, קורס תיאורטי בתולדות האמנות ועוד
  מועמדים המעוניינים להשלים שעות אלו מוזמנים לעשות כן במכינות המוצעות ע"י המכללה.
  למידע נוסף אודות השלמת שעות אמנות במכללה לחצו כאן.
  לחצו כאן להורדת טופס הרשמה להשלמת שעות אמנות חזותית במכללה (300 שעות)
  לחצו כאן להורדת טופס הרשמה להשלמת שעות אמנות חזותית במכללה (50 שעות)
 2. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה
  אישור על הצגת תערוכות, או אישור על הוראה/הדרכה/הפעלה בתחום. באישור על הוראה/הדרכה/הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
 3. אם אין ברשותך אישורים אלה או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, תוכל/י לבחור באחת משתי הדרכים הבאות:
  אופציה 1 – הגשת תיק עבודות
  להגיש תיק עבודות שלך המכיל 15 עבודות – ממבחר יצירותיך.
  עבודות אלו עליך להגיש על גבי CD או צילום העבודות בגודל עמוד A4.
  אופציה 2: פרויקט תחנות חיים:
  בפרויקט הינך מתבקש/ת לבחור 5 אירועים משמעותיים בחייך וליצור עבור כל אירוע ביטוי אמנותי בתחומך.
  כל אירוע/יצירה שקולים ל – 40 שעות ניסיון שדה.להלן דוגמאות לאירועי חיים:

  • אירועים משמחים/אחרים
  • מעברים ושינויים משמעותיים בחייך
  • סיטואציות מה"אלבום הפנימי שלי"
  • מפגשים משמעותיים עם אנשים
  • פרידות ואובדנים
  • זיכרונות

  את חמשת העבודות הנ"ל עליך להגיש על גבי CD או צילום העבודות בגודל עמוד A4.

  עבודות אלו צריכות להיות מלוות במלל המסביר על התחנות והיצירות עצמן בהיקף של עמוד פוליו (A4) על כל תחנה.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.