תואר שני למטפלים מנוסים – קורסים עיקריים

תואר שני למטפלים מנוסים – התמחויות וקורסים עיקריים

התואר השני למטפלים מנוסים גובש עבור מטפלים באמנויות בעלי ניסיון, בעלי תואר ראשון ותעודה בטיפול באמנויות.
התכנית משלימה את הידע התיאורטי והאקדמי של המטפלים בהתאם למתווה המשותף של משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.

תואר שני למטפלים מנוסים – אמנות חזותית
 • תיאוריות ושיטות בטיפול באמנות חזותית א + ב: בחלק הראשון של הקורס יוצגו הגישות העיקריות בטיפול באמנות חזותית: הגישה האקזיסטנציאלית, הגישה הרוחנית, הגישה הדינמית ועוד. הקורס מתמקד בהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית האמנותית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. בקורס ילמדו מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי ודרכי התערבות טיפוליות באמצעות האמנות החזותית.
  בחלק השני של הקורס יוצגו תיאוריות מתקדמות בטיפול באמנות ובהן טיפול התנהגותי קוגניטיבי בשילוב אמנות חזותית. הסטודנטים ילמדו מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת אפיוני זהות המטפל באמצעות האמנות החזותית. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות ומאפשר את פיתוח והרחבת "ארגז הכלים" האישי של המטפל, תוך התאמתו לאוכלוסיות שונות.
 •  מחקר מבוסס אמנות: בקורס יידון הקשר בין טיפול, מחקר ואמנות, תוך התמקדות על מחקר איכותני והקשרו למחקר מבוסס-מערב אמנות  ((Art Based Research/Arts Informed Research.נבקש לעשות זאת תוך הבנת הקשר בין יצירה, שיטות בניית ידע/ איסוף ממצאים, חקירה ופרשנות. הקורס יקנה שיטות מחקר מרכזיות במדעי החברה והרוח ויעסוק בהתאמתן לעולם הטיפול באומנויות. נלמד לאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, תיעוד  התהליך, הבנתו, ניתוחו ופרשנותו.  בנוסף לכך, הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית, וישים דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם הטיפול, האמנות והתרבות.
 • סמינר תרבות וטיפול באמנויות: המפגש הבלתי נמנע: סמינר זה מציג את הקשר בין תרבות, רב תרבותיות, בין-תרבותיות, זהות, מגדר וטיפול באמנויות. החשיפה לתרבויות שונות, האינטראקציה הגוברת בין תרבויות והשפעתן המשולבת על כל תחומי החיים, הן מהמאפיינים הבולטים של העולם המודרני. הכרת השפעה זו והשימוש בה במסגרת הטיפול באמנות חזותית הינה הכרחית לצרכים איבחוניים וטיפוליים כאחד. במסגרת הסמינר יידרשו התלמידים לבצע עבודת מחקר בנושא זה.
 • אבחון והערכה בטיפול באמנות חזותית: הקורס מאפשר הכרות עם גישות לאבחון והערכה דינמיים, מהמבט הפסיכולוגי למבט האמנותי. הגישות שילמדו בקורס מקנות כלים להתבוננות, הכרה והבנה טובה של המטופל ושל עמדת המטפל מולו. הקורס כולל התנסויות בחומרים וטכניקות שונות, תוך שילובן בתיאוריות רלוונטיות לנלמד. הקורס מתמקד במבחן ציור השלכתי HTP ומבחנים מתקדמים בטיפול באמנות, כמו שיטת אבחון על פי ציור משותף.
 • סמינר טיפול בדחק וטראומה באמצעות אמנות: הסמינר מציג חשיבה תיאורטית ומחקרית עדכנית אודות תופעות הטראומה והפוסט-טראומה ומשמעותן. הסטודנטים יתוודעו לזרמי החשיבה השונים (דינמיים, קוגניטיביים-התנהגותיים ומערכתיים) סביב התגובה לטראומה וההתמודדות עמה. הסמינר יסקור את המחקר שנעשה בטיפול באמנות במצבי דחק וטראומה ושימוש בטכניקות שונות בטיפול באמנות חזותית. הסטודנטים ידרשו לבצע עבודת מחקר במסגרת הסמינר.
 • אמנות והתפתחות האדם: הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית בהקשרים האמנותיים, פיזיים, קוגניטיביים וחברתיים ממבט רב-תחומי. בנוסף לסקירת התיאוריות ההתפתחותיות הקורס חוקר את הקשרים בין עשיית אמנות והתפתחות האדם.
 •  סמינר סיפורי חיים בהקשר הטיפולי והפסיכולוגי: סיפור חיים הוא הכלי הטיפולי הבסיסי בכל גישות הפסיכותרפיה. הסמינר יעסוק ביסוד הסיפורי בכל טיפול לפי גישות שונות, ידון בסיפורי חיים וינתח את הנושא הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מחקרית. הסטודנטים יציגו סיפורי חיים שונים וידונו בשימושיהם האפשריים לטובת המספר, הקהילה והחברה.
תואר שני למטפלים מנוסים – פסיכודרמה
 • אנליזה איכותית של החוויה האנושית: הקורס עוסק במרכיבי התהליך הטיפולי בעזרת דֶּגֶם תפקודי  של החוויה האנושית ומשתמש במינוח שווה לכל נפש בשפת המערכות. הסטודנטים יתוודעו לדגם תפקודי (Functional Model) של הווצרות החוויה, באמצעותו ניתן להבין ולנתח תהליכים רגשיים, התיחסויות והתנהגויות ולתכנן התערבות טיפולית בהתאם. המודל נותן לסטודנטים בסיס כדי להבין נושאים תיאורטיים מורכבים בפסיכולוגיה ובפסיכופתולוגיה בכלל ובטיפול אקספרסיבי בפרט.
 • סמינר טראומה והחלמה: בסמינר מוצגת חשיבה תיאורטית ומחקרית עדכנית אודות תופעות הטראומה והפוסט-טראומה ומשמעותן. הסטודנטים יתוודעו לזרמי החשיבה השונים (דינמיים, קוגניטיביים-התנהגותיים ומערכתיים) סביב התגובה לטראומה, ההתמודדות עמה, וההחלמה ממנה. בסמינר ייסקרו סוגי טראומות שונים כגון: טראומות של גיל ילדות, טראומות השואה, אבל ואובדן ועוד. במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים להעמיק בנושא הסמינר, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מחקרית ויציגו עבודת חקר במסגרת הקבוצה תוך קיום דיון ושיח כתתי.
 •  אבחון והערכה פסיכולוגיים: הסטודנטים יתוודעו לתחום האבחון ולאפשרויות הגלומות בו כמו גם למגבלותיו. יוצגו עקרונות האבחון, האבחון הפסיכיאטרי על פי ה-DSM והאבחון הפסיכודיאגנוסטי.  יוצגו סוגי מבחנים שונים – שאלוני אישיות  ומבחנים השלכתיים. הסטודנטים ילמדו את עקרונות האינטגרציה של ממצאי המבחנים עם ממצאי הראיון הקליני והתצפית על ההתנהגות במבחנים. יוקדש דיון לנושאי האבחון בילדים ובנוער, ולשאלת המהימנות והתקפות של המבחנים. 
 • תיאוריות ושיטות בטיפול בפסיכודרמה: הקורס משלב עבודה התנסותית עם לימודים תיאורטיים, ומפגיש את הסטודנטים עם טיפול קליני מתקדם בפסיכודרמה, המתבסס על הטיפול הנרטיבי.  יושם דגש על הבנה וניתוח של התהליך הפסיכודרמטי על מרכיביו השונים, על דרכי עבודה טיפוליות, מיומנויות הנחיה והתמודדות עם תהליכים דינמיים, ותינתן התייחסות לעבודה פרטנית וקבוצתית עם אוכלוסיות שונות בשילוב הגישה הנרטבית באמצעות הפסיכודרמה ואמנויות נוספות.
 • אמנות והתפתחות האדם: הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית בהקשרים האמנותיים, פיזיים, קוגניטיביים וחברתיים ממבט רב-תחומי. בנוסף לסקירת התיאוריות ההתפתחותיות הקורס חוקר את הקשרים בין עשיית אמנות והתפתחות האדם.
 • סמינר סיפורי חיים בהקשר הטיפולי והפסיכולוגי: סיפור חיים הוא הכלי הטיפולי הבסיסי בכל הגישות של פסיכותרפיה. בסמינר נעסוק ביסוד הסיפורי בכל טיפול, לפי גישות שונות, ונתנסה בסיפורי חיים באמצעות הפסיכודרמה. במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים להעמיק בנושא הסמינר, הן מבחינה תאורטית והן מבחינה מחקרית .הסטודנטים יציגו סיפורי חיים שונים באמצעים פסיכודרמטיים,  וידונו בשימושיהם האפשריים לטובת המספר, הקהילה והחברה. 
 • מחקר מבוסס אמנות: בקורס יידון הקשר בין טיפול, מחקר ואמנות, תוך התמקדות על מחקר איכותני והקשרו למחקר מבוסס-מערב אמנות  ((Art Based Research/Arts Informed Research. נבקש לעשות זאת תוך הבנת הקשר בין יצירה, שיטות בניית ידע \איסוף ממצאים, חקירה ופרשנות. הקורס יקנה שיטות מחקר מרכזיות במדעי החברה והרוח ויעסוק בהתאמתן לעולם הטיפול באמנויות. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, תיעוד  התהליך, הבנתו, ניתוחו ופרשנותו.  בנוסף לכך, הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית, וישים דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם הטיפול, האמנות והתרבות.
תואר שני למטפלים מנוסים – תנועה ומחול
 • חידושים בתיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול: במסגרת הקורס יתוודעו הסטודנטים לתיאוריות ומחקרים עכשוויים ויעמיקו באינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומקצועית, תוך דיון ממוקד בטיפול בילדים, בסוגיית הטיפול בטראומה ובפיתוח חוסן.
  הסטודנטים ילמדו מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת איפיוני עבודת המטפל באמצעות התנועה והמחול. הקורס יקדם את פיתוח והרחבת "ארגז הכלים" האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. דרכי התערבות טיפוליות באמצעות התנועה והמחול שנעסוק בהן כוללות: צ'ייס, ביו אנרגיה ו- body process
 •  אבחון והערכה פסיכולוגיים: הסטודנטים יתוודעו לתחום האבחון ולאפשרויות הגלומות בו כמו גם למגבלותיו. יוצגו עקרונות האבחון, האבחון הפסיכיאטרי על פי ה-DSM והאבחון הפסיכו דיאגנוסטי. יוצגו סוגי מבחנים שונים – שאלוני אישיות  ומבחנים השלכתים. הסטודנטים ילמדו את עקרונות האינטגרציה של ממצאי המבחנים עם ממצאי הראיון הקליני והתצפית על ההתנהגות במבחנים. יוקדש דיון לנושאי האבחון בילדים ובנוער, ולשאלת המהימנות והתקפות של המבחנים. 
 • סמינר סיפורי חיים בהקשר הטיפולי והפסיכולוגי: סיפור חיים הוא הכלי הטיפולי הבסיסי בכל הגישות של הפסיכותרפיה. בסמינר נעסוק ביסוד הסיפורי בכל טיפול, לפי גישות שונות, ונרחיב את היריעה לשימוש בסיפורי חיים בפסיכולוגיה עיונית ושימושית.  במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים להעמיק בנושא הסמינר, הן מבחינה תאורטית והן מבחינה מחקרית, יציגו סיפורי חיים שונים באמצעות התנועה והמחול וידונו בשימושיהם האפשריים לטובת המספר, הקהילה והחברה.
 • מחקר מבוסס אמנות: בקורס יידון הקשר בין טיפול, מחקר ואמנות, תוך התמקדות על מחקר איכותני והקשרו למחקר מבוסס-מערב אמנות  ((Art Based Research/Arts Informed Research. נבקש לעשות זאת תוך הבנת הקשר בין יצירה, שיטות בניית ידע, איסוף ממצאים, חקירה ופרשנות. הקורס יקנה שיטות מחקר מרכזיות במדעי החברה והרוח ויעסוק בהתאמתן לעולם הטיפול באמנויות. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, תיעוד  התהליך, הבנתו, ניתוחו ופרשנותו.  בנוסף לכך, הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית, וישים דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם הטיפול, האמנות והתרבות.
 •  אמנות תנועה ובריאות: הקורס יחקור את תפקידן של האמנויות, ובמיוחד תפקידיהם של הגוף ותנועה/מחול בריפוי. הקורס יבחן כיצד  יכולים אספקטים גופניים-תנועתיים לסייע לתהליך הריפוי ולהרחבת המודעות העצמית. הוא יתמקד בספרות העכשווית  המקשרת את האמנויות, מחול / תנועה לריפוי ובריאות. הקורס יקח בחשבון את הניסיון הקודם של התלמידים בטיפול בתנועה וינצל את הידע והמומחיות שלהם בדיונים בכיתה. יתקיימו בקורס סדנאות, הרצאות, דיונים, צפייה במופעים וקלטות וידאו, וקריאה. במוקד הקורס יעסקו התלמידים ביישום התחום החדיש של "אמנויות ובריאות" בעבודה האישית שלהם בשדות קליניים, חינוכיים, וקהילתיים.
 • סמינר מיומנויות קליניות מתקדמות בטיפול בתנועה ומחול בליווי מצלמה: הסמינר מספק לסטודנטים הבנה מתקדמת בבסיסים המעשיים של תהליך הטיפול במחול וחושף אותם לכלים חדשים ובעיקר  לשימוש במצלמה בטיפול. הסמינר מיועד לספק לסטודנט את ההזדמנויות לקדם ולפתח את המיומנויות הקליניות בטיפול בתנועה ומחול באמצעות דיונים, הרצאות, תרגילים, וקריאה רפלקטיבית.

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.