תפריט כללי כתיבה אקדמית

 1. אודות כתיבה אקדמית
  1.1. קריאת מקורות
  1.2. סגנון הכתיבה
  1.3. מבנה העבודה 
 2. הפניות בגוף העבודה
  2.1. כללי
  2.2. שילוב ההפניות בעבודה
  2.3. מספר מקורות של אותו מחבר
  2.4. הפניה אחת למספר מקורות
  2.5. שני מחברים
  2.6. ריבוי מחברים 
 3. ציטוטים Verbatim
  3.1. ציטוט ישיר
  3.2. ציטוט עקיף 
 4. רשימת מקורות
  4.1. כללי
  4.2. ספר

  4.3. ספר ערוך
  4.4. פרק מספר
  4.5. מאמר
  4.6. עבודת תזה או דוקטורט
  4.7. ערך מאנציקלופדיה
  4.8. דוגמה לרשימת מקורות
 5. קומוניקציה אישית
  5.1. חיסיון ושמירה על פרטיות
  5.2. הפניה בגוף העבודה 
 6. מקורות מהאינטרנט
  6.1. כללי
  6.2. כאשר חסרים נתונים
 7. מרכיבים ויזואליים בעבודה
  7.1. כללי
  7.2. טבלה

  7.3. איור
  7.4. יצירת אמנות
 8. מרכיבים ויזואליים בעבודה
  8.1. סרט קולנוע שנצפה באולם קולנוע
  8.2. סרט קולנוע שנצפה בפורמט מוקלט

  8.3. סדרת טלויזיה
  8.4. פרק מסדרה
 9. ביבליוגרפיה 

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.