M.A חברה ואמנויות – אודות התואר

אודות התואר

ראש התכנית: ד"ר מרים גולן

התכנית משלבת תיאוריות בשינוי חברתי עם השימוש באמנויות תוך פיתוח מיומנויות, התנסויות ויישומן בתחומי פעילות בחברה.

המסלול בחברה ואמנויות יאפשר לסטודנטים:

  • למידה תיאורטית המדגישה חשיבה ביקורתית ויישומה.
  • רכישת כלים מקצועיים בהנחיית קבוצות ובפתרון קונפליקטים.
  • התנסות באמנויות ככלי להבעה אישית ולמודעות חברתית.
  • התנסות בקליניקות בקהילה במסגרת עבודה מעשית למטרת שינוי חברתי.
  • התנסות בתחומים ובאוכלוסיות כגון: חינוך, נשים, גיל שלישי ונוער בסיכון, לצורך הובלת תהליכים של שינוי בתחומים אלו.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון, המעוניינים ללמוד תיאוריות אקדמיות מתקדמות ולקבל כלים יישומיים אשר יאפשרו להם לעסוק בעבודה קבוצתית וקהילתית ולהוביל לשינויים חברתיים באמצעות אמנויות. רבים מהתלמידים בתכנית הינם אנשי ייעוץ, תמיכה, חינוך והוראה המעוניינים להוביל שינוי בקרב המסגרת בה הם פועלים, בקהילה ובחברה.

אודות התואר השני בחברה ואמנויות

התואר השני בחברה ואמנויות מייצג חוויה אקדמית ייחודית המחברת את אתגרי החברה הסובבת אותנו עם עולם האמנויות. התכנית מבוססת על גופי ידע מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה וההיסטוריה, כמו גם: ניתוח חברתי-ביקורתי, תחומי אמנות ציבורית, הנחיית קבוצות ופיתוח מיומנויות להתערבות קהילתית. תכנית הלימודים מגוונת ומעשירה וכוללת תחומי תוכן הזוכים לעניין גובר ומעמיק באקדמיה, בחברה ובתקשורת.

תכנית הלימודים של התואר השני בחברה ואמנויות מאופיינת בלמידה חווייתית, המושתתת על תכנים אקדמיים מרתקים, שנלמדים בקבוצות קטנות ומטפחות. סיורים, התנסויות אישיות וסדנאות מהווים חלק משמעותי מתכנית הלימודים. מפגשים ייחודיים אלו מאפשרים לסטודנטים לטעום מכוחן של האמנויות ככלי בשינוי חברתי, ולהכיר מקרוב מגזרים וקבוצות בחברה הישראלית כדוגמת נשים, גיל שלישי ונוער בסיכון.

תיאוריה אקדמית וכלים מעשיים: הבנת האתגרים היומיומיים העומדים בפני אנשי המקצוע העוסקים בייעוץ, חינוך ותמיכה הובילה ליצירת תכנית המקנה מיומנויות בשימוש בכלים יצירתיים ובמיוחד באמנויות, ודרכים לקידום חשיבה יצירתית "מחוץ לקופסה". באמצעות שילוב למידה והתנסות בהנחיית קבוצות, מקדמים אנשי המקצוע את יכולותיהם כסוכני שינוי במסגרת עבודתם, הקהילה והחברה אליה הם משתייכים.

אמנויות ככלי בידי החינוך והחברה: בתכנית נלמדים הקשרים שבין האמנות לחברה, ונחשף כוחה של האמנות ככלי מניע ומקדם של תהליכים חברתיים. כיצד מהוות האמנויות כלי לפתרון קונפליקטים? איך נרתם כוחן של האמנויות בידי השינוי החברתי? שאלות אלו ועוד נדונות במהלך התכנית בקורסים תיאורטיים ובהתנסויות מעשיות, בהם מקבלים הסטודנטים טעימה מעולם האמנויות המגוון: ציור ופיסול, דרמה, ריקוד ותנועה, תיאטרון קולנוע ומוסיקה.
השימוש באמנויות מלמד כי באמצעות שחרור הדמיון מופיעים פתרונות בצורות שונות ומגוונות. ריבוי נקודות המבט מאפשר התבוננות ותובנות ביקורתיות מתעמתות עם מוסכמות ונורמות קיימות. האמנויות המבטאות תכנים מושתקים ובעיות מודחקות, מפנות תשומת לב לקהלים מוחלשים ולקבוצות שוליים בחברה – מעניקות קול, נוכחות, שפה ומבע. הן מפתחות יכולות תקשורת בינאישית ומציעות שפה נוספת למנהיג וכן לפרטים בחברה הזקוקים להביע את מצוקתם ולהציע פתרונות.

* התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.

* סטודנט/ית בתכנית לימודים אקדמית מוזמן לבדוק זכאותו להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.