תואר שני בחברה ואמנויות – דרישות קבלה והרשמה

תואר שני בשינוי חברתי – תנאי קבלה והנחיות לנרשם

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון – תואר ראשון מקורי, ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 75 ומעלה.
 2. גיליונות ציונים מקוריים ומלאים.
 3. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים:
  • מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז
  • פסיכולוגיה חברתית 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה 2 נ"ז
  • החברה הישראלית 2 נ"ז
  • קורס סטודיו באמנות 2 נ"ז
 4. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה עם מנחי התוכנית.
 5. שלוש המלצות – על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 6. ידע באנגלית – פטור מלימודי אנגלית עם סיום התואר הראשון.
 7. טופס הרשמה מלא ומקורי ודמי הרשמה בסך 350 ₪.

*תנאי הקבלה יאושרו יל ידי המכללה, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים
*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשמים תשע"ח 2017-2018

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח, 2018-2017 נפתחה.
את ערכת ההרשמה המלאה יש להעביר באמצעות פקס שמספרו 072-2132944
או לסרוק ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני אל יועץ הלימודים וההרשמה שלך
לפרטי ההתקשרות של יועצי ההרשמה לחצו כאן

מסמכי ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום. להורדת טופס רישום לתואר שני בחברה ואמנויות
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה – תעודת B.A. או B.Ed מקוריות.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
  למעוניינים, מצ"ב טופס המלצה מובנה לרשותכם.
 4. צילום תעודת זהות
 1. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 09-8656501 שלוחה 1.
  במידה שאין ברשותך כרטיס אשראי יש לבצע תשלום באמצעות הפקדה לחשבון
  המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
  בבנק לאומי, סניף  648, מספר חשבון: 150005
  את אישור ההפקדה יש להעביר בפקס 072-2132-944 בצירוף שם המועמד ומספר ת.ז.
  דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. כחלק מתנאי הקבלה ללימודים לתואר שני בחברה ואמנויות בנוסף לרשום בסעיפים 1-6
  יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסד אקדמי מוכר:

  • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
  • פסיכולוגיה חברתית – 2 נ"ז
  • מבוא לסוציולוגיה – 2 נ"ז
  • החברה הישראלית – 2 נ"ז
  • אישור על לימודים בקורס אמנות – 2 נ"ז (אמנות חזותית / תנועה ומחול / דרמה ותיאטרון).

מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף
להורדת טופס הרשמה לקורסי קדם לתואר שני בחברה ואמנויות

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.