תואר שני חברה ואמנויות – מבנה התואר

תואר שני חברה ואמנויות – תכנית הלימודים

נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 37

שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 37

* התואר אינו טיפולי

 

התוכנית מורכבת מ- 17 קורסים אקדמיים, בהיקף של 37 נ"ז.
תואר שני בחברה ואמנויות: "אתגרים בשינוי חברתי" – מבנה כללי

 

קורסים בתיאוריות בשינוי חברתי 14
קורסים בשיטות מחקר וכתיבה אקדמית 2
קורסים בהנחיית קבוצות 8
קורסים הכשרה מעשית 5
קורסי בחירה – באמנויות 4
קורסי בחירה – תיאורטיים 4
סה"כ 37 נ"ז

 

מבנה התוכנית:

קורסי חובה – 29 נ"ז
קורסים בתיאוריות בשינוי חברתי
קורסים בתחום זה ישלבו היבטים תיאורטיים ביישומים של האמנויות.

 

מודלים ותהליכים של שינוי 2
חברה ואמנויות 2
מהרעיון, ליצירה, לפעולה חברתית 2
התערבות בקהילות – מתיאוריה לפרקטיקה 2
פילוסופיה של האדם 2
פתרון קונפליקטים בין קבוצות באמצעות האמנויות 2
אמנות ככלי לשינוי חברתי 2
סה"כ 14

 

קורסים בשיטות מחקר וכתיבה אקדמית

שיטות מחקר 2 2
יישום בקהילה ב' / עבודת גמר (משוקלל במסגרת קורסי חובה הכשרה מעשית)
סה"כ 2

 

קורסים בהנחיית קבוצות

הקניית ידע, כלים ומיומנויות בתחום הנחיית קבוצות הינה מרכזית בתהליך של יצירת שינוי חברתי

תיאוריות ומודלים בקבוצה 2
דינמיקה קבוצתית ותצפית מודרכת 3
התהליך הקבוצתי באמצעות אמנויות – הנחיית עמיתים 3
סה"כ 8

 

קורסים בהכשרה מעשית

יישום התיאוריות שנלמדו בשילוב עם הכלים האמנותיים במסגרות חברתיות מגוונות.

ההכשרה מלווה בהדרכה פעילה בשטח ובקורס הדרכה אקדמי.

יישום בקהילה א' 2
יישום בקהילה ב' / עבודת גמר 3
סה"כ 5

קורסי בחירה – 8 נ"ז
קורסי בחירה באמנויות – 4 נ"ז
בחירה של 4 נ"ז מתוך 16 נ"ז

אמנות והתפתחות האדם 2
נשים ותנועה 2
האמנות השביעית והגיל השלישי 2
תיאטרון קהילתי 2
סיפור וריפוי 2
נשים יוצרות דרמה 2
מוסיקה ונוער 2
נערות, מגדר ותנועה 2
סה"כ 16

קורסי בחירה תיאורטיים – 4 נ"ז
בחירה של 4 נ"ז מתוך 16 נ"ז

אני ואתה נשנה את העולם? בין שיח ביקורתי ליישומו בישראל 2
סוגיות ודילמות בעולמן של נשים ובחקר המגדר 2
יצירתיות כדרך חיים בגיל השלישי 2
פסיכולוגיה של נשים 2
אי-שוויון וחינוך 2
נערות במצוקה: מבט תיאורטי 2
סוגיות ודילמות בגיל השלישי 2
בני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל 2
סה"כ 16

 

  • המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
  • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.