M.A חברה ואמנויות – סגל ההוראה

סגל ההוראה

 

ד"ר מרים גולן, ראש התכנית
פרופ' אחמד נאטור
פרופ' אריאלה פרידמן
ד"ר איתן רויטל
ד"ר גרין ורדה- ד"ר
ד"ר דביר אורלי
ד"ר היימן נעמי
ד"ר העליון הילה
ד"ר זילברשטיין טלי
ד"ר זן-בר צילה
ד"ר מדיני-לוי נורית
ד"ר מלכא ילין ליאורה
ד"ר מסראווה ערווה
ד"ר נתיב יעל
ד"ר ספרן חנה
ד"ר קאי צדוק אביטל
ד"ר שגיב תמר
ד"ר תובל עתליה
מר אגב'ריה אברהים
מר אסנין אמיר
גב' בלום דנה
גב' בלס ברנס אביבית
גב' גינת עינת
גב' דלאל סופי
גב' דלה פרגולה שולה
מר דראושה חאתם
גב' הופמן מיכל
גב'  זהבי אילת
גב'  טל עדינה
גב'  לפין רימונה
גב'  מזר מישל
גב'  נתן תמר
גב'  סטולפר אלה
מר  עבד אלחלים מוחמד
גב'  עסאף הוניידא
מר  פאבלוקס הרנן
גב'  פודיסוק-רייזנר רינת
מר  פלסנר שלמה
מר  פרסלר יובל
מר צינגלאוב אפרת
גב'  קוטיק נופרברג מירי
גב'  קורץ נאווה
גב'  קרמר פוקס סמדר
גב'  רביע מאיה
גב'  רוזנבלום ענבל
גב'  שוורץ לילך
גב'  שנהב גולדברג רחלי
גב'  שקד מיכל
גב'  שריתח פאתנה

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.