תואר שני חברה ואמנויות – תקצירי קורסים

תקצירי קורסים

מודלים ותהליכים של שינוי

הקורס משלב למידה של תיאוריות, מודלים ומושגים רלוונטיים, עם למידה התנסותית. הקורס סוקר בתחילתו את הבסיס המושגי והתיאורטי שעליו בנוי התחום של שינוי בכלל ושינוי מתוכנן בפרט ולאחר מכן דן בשלבים העיקריים הנחוצים לשינוי אפקטיבי ברמות השונות (אישית, בינאישית, וארגונית): אבחון הצורך בשינוי, תכנון השינוי, ההתערבות והערכת ההתערבות. (סצ-6100, נ"ז 2)

חברה ואמנויות

הקורס נוגע בנקודת המשיק בין אמנות על האספקטים השונים של חומר, רוח, אידיאולוגיה, פוליטיקה, כלכלה ועבודה עצמית – גלריסטית ומוזיאלית – לעומת אמנות רחוב ומדיה המונית, לבין השימוש באמנות ככלי לשינוי החברה בארץ ובעולם. הקורס עוסק באמנות שוליים לעומת אמנות קאנונית ומתחקה אחר יחסי הכוחות בחברה כפי שהם מיוצגים ומשתקפים באמנות. (הב-6000, נ"ז 2)

מהרעיון ליצירה לפעולה חברתית

הקורס הינו סדנה מעשית המשלבת אקטיביזם חברתי באמצעות כלי ביטוי אמנותיים. במסגרת סדנה זו מתנסים הסטודנטים בתהליך יצירתי של תוצר אמנותי, משלב הרעיון ועד הפקתו אשר מטרתו לחולל שינוי במרחב החברתי-הציבורי. במהלך הסדנה הסטודנטים מתנסים בפרקטיקות אמנותיות ואמצעי הבעה מגוונים תוך בחינת היחס בין הפן האמנותי לחברתי. (הב-5720, נ"ז 2)

התערבות בקהילות – מתיאוריה לפרקטיקה

הקורס מפתח תודעה חברתית גבוהה ומחויבות לשינוי חברתי ולהתערבות קהילתית מכבדת. הקורס יעסוק בשאלות הבאות: האם השתייכות לקהילה היא צורך קיומי של כל אדם? מהם התנאים ההכרחיים להגדרת קבוצה מסוימת כקהילה? מה התועלת שאדם מפיק מהשתייכות לקהילה? מהו המחיר שהוא עלול לשלם על השתייכות זו? מה המאפיינים של קהילה "מצליחה"? מה היא התערבות ומהי התערבות קהילתית? מהן הפרקטיקות המצויות ומהן הפרקטיקות הרצויות בהתערבות קהילתית? (סצ-6000, נ"ז 2)

פתרון קונפליקטים בין-קבוצתיים באמצעות אמנויות

הפחתת האלימות, ניהול סכסוכים ופתרון קונפליקטים, הם צו השעה ברמה אישית, בינאישית, קבוצתית, לאומית ובינלאומית. הקורס מתמקד בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של התמודדות עם קונפליקטים במישור הקבוצתי, תוך התייחסות לרצון להביא לשינוי חברתי באמצעות כלים מתחומי האמנות, על פניה השונות. הקורס יציג תיאוריות ומודלים כללים להבנה, ישוב וניהול קונפליקטים, תוך בחינת דרכים להתמודד עימו באמצעות מתודות מתחום האומנויות, מתוך ניסיון להביא לשינוי תפיסתי חברתי. (פס-7100, נ"ז 2)

אמנות ככלי לשינוי חברתי

הקורס עוסק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של יצירת האמנות במרחב הציבורי, שמטרתה לשנות את המציאות ולא רק לשקפה. בקורס מתמודדים הסטודנטים עם פיתוח רעיוני של יצירה/פעולה אמנותית קצרה, שיש בה אמירה וביטוי של בעיה חברתית, במטרה להצביע על הצורך ו/או לחולל באיזה שהוא מובן שינוי במרחב החברתי. בקורס נדונות סוגיות חברתיות ונבחנות עבודות ופרקטיקות אמנותיות שונות שמטרתן העצמה ושינוי חברתי ומוצג מודל עבודה שלבי באמצעותו יפתחו הסטודנטים רעיון אמנותי אקטיביסטי. (הב-6100, נ"ז 2)

שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כל-7000, נ"ז 2)

יישום בקהילה א' + ב'  עבודת גמר

קורס שנתי בו הסטודנטים מביאים סוגיות ונושאים המעסיקים אותם מעבודתם המעשית בשדה. הסטודנטים מקיימים דיון בסוגיות, נותנים משוב למציג והחומר מומשג מבחינה תיאורטית ונשען ככל הניתן על חומר אמפירי רלוונטי. במהלך הלמידה תשולבנה התנסויות חווייתיות במשחקי תפקיד, סימולציות, צפייה בסרטים ו"פישבול" (טכניקת האקווריום). הקורס מתקיים בשנת הלימודים השנייה והוא מורכב מעבודת שדה, מפרקטיקום מודרך ומכתיבת עבודת גמר המשלבת התייחסות לעבודת השדה תוך התבססות על התיאוריות הרלוונטיות. (הב- 7410, נ"ז 2. הב-7411, נ"ז 2)

תיאוריות ומודלים בקבוצה

הקורס עוסק בהיכרות עם תיאוריות מובילות בעבודה קבוצתית, עם מודלים לאבחון קבוצה ועם תהליכים מרכזיים המאפיינים עבודה קבוצתית. הסטודנטים יתוודעו לתופעות הקבוצה ואל הקבוצה כשלם. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להיערך להקמת קבוצה על כל המשתמע מכך בנושאי תכנון, בחירות ועוד. (פס-5850, נ"ז 2)

דינאמיקה קבוצתית ותצפית מודרכת

הקורס יוצר מרחב להתנסות אישית בקבוצת יחסים בינאישיים וכן תצפית מודרכת על קבוצה והוא התנסותי בעיקרו. דרך העבודה בקבוצה הדינמית הינה הנחייה קבוצתית על פי המודל הפסיכו-דינמי של קבוצה פתוחה. בקבוצת התצפית- ההוראה הינה בעיקרה הדרכה, הכוונה והמשגת ההסתכלות. סופו של הקורס מוקדש לניתוח התהליך הקבוצתי שעברו שתי הקבוצות וכן נידונים תהליכים מקבילים שעברו בין המשתתפים והצופים. (פס-5800, נ"ז 3)

התהליך הקבוצתי באמצעות אמנויות – הנחיית עמיתים

הקורס עוסק בהרחבה והעמקת הידע התיאורטי והיישומי בהנחיה תוך שילוב אמנויות בעבודת המנחה. באמצעות עיבוד ההתנסויות בזוגות, בקבוצות קטנות ו/או במליאה, מכירים הסטודנטים באופן ישיר ובלתי מתווך כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי ומהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים. (טפ-6200, נ"ז 3)

אמנות והתפתחות האדם

הקורס מיועד לדון בתיאוריות ובמחקר בתחום הבסיס האמנותי להתפתחות האדם. הקורס מתייחס למשמעויות של הבנת ההתפתחות האדם לאורך מחזור החיים ומאפשר לסטודנטים להתנסות באמנויות השונות כדרך לביטוי אישי וקבוצתי. (טפ-5100, נ"ז 2)

האמנות השביעית והגיל השלישי

הקורס מפגיש את המשתתפים עם מבחר של סרטי קולנוע המציגים את הזקנה כתקופה מורכבת ומשמעותית במעגל החיים האנושי, בניגוד או כהשלמה לתפיסה הנפוצה שלה כזמן של דעיכה, התפוררות ותשישות נפש. כקבוצת יצירות, סרטים אלו מאירים את הזקנה כתקופת חיים ייחודית בה יכולים חיינו המצטברים ואינם חולפים להגיע לגילוי חדש, תוך עמידה אמיצה מול כישלונות והחמצות של העבר מחד ומול אטימות של חברה עיוורת ומפוחדת המתכחשת לכוחות הנפש המתגלים בזקן. (הב6240, נ"ז 2)

תיאטרון קהילתי

התיאטרון הקהילתי מציע פעילות יצירתית-חווייתית שמטרתה לעצב התנהגות נורמטיבית המתמודדת עם סף תסכול נמוך ונטיות להתנהגות אלימה. הכלי הדרמטי מאפשר ביטוי חדש לחוויות חיים קשות ללא צורך בשימוש באלימות. דרך כלי זה לומד הפרט להכיר את עצמו ואת יכולותיו ודרכי התמודדות עם מצבים משתנים. השימוש במשחקי אימפרוביזציה מאפשר לפרט לעבד את סיפור חייו האישיים. העלאת סצנות על הבמה מאפשרת לפרט הבעת רגשות המקבלים לגיטימציה תחת מעטה המוגנות של המשחק הדרמטי. (הב-6220, נ"ז 2)

סיפור וריפוי

הקורס משלב לימודים עיוניים ולימודים התנסותיים ב"סיפור סיפורים" ועבודת שדה של תיעוד סיפורים על פי סוגות שונות. במהלך הקורס הסטודנטים מתוודעים לסגולותיו של "מספר הסיפורים", אשר מעבר להיותו מספר, הוא גם מרפא, פילוסוף, מורה דרך ובדרן. בקורס זה הסטודנטים מכירים גם את הקסם, הסמכות והמסתורין של "מספר הסיפורים", את התכנים הנפשיים של הסיפורים בתרבויות עולם ואת הפרסונה של ה"מספר" כמרפא. הסטודנטים מתנסים בהיגוד סיפורים בצירוף אביזרי לבוש וחפצים פולקלוריים. (הב-6040, נ"ז 2)

נשים יוצרות דרמה

הקורס מקנה הכרות עם שפת הדרמה כמרחב פעולה חופשי לעבודה על איכויות: גוף, קול, תנועה, ספונטאניות, יצירתיות, הבעה אישית ותקשורת בינאישית. הקורס מזמן את המשתתפות, למסע העצמה אישי וקבוצתי. הדרמה, מאפשרת למידה חוויתית על עצמנו, הכרות עם שפת הגוף במרחב וכניסה פנימה אל הסיפורים, התמונות, הקונפליקטים, החלומות והמאווים. הקורס מעודד שיח קבוצתי ופרשנות אישית אודות יצירות חיצוניות נבחרות (סרטי נשים) לצד עבודה חוויתית ויצירה מקורית. (הב-5525, נ"ז 2)

מוסיקה ונוער

המוסיקה הפופולארית היא אחד העיסוקים הנפוצים ביותר בקרב בני הנוער. אך טבעי הוא לנצל משאב זה למטרות העצמה אישית. העיסוק במוסיקה יכול להציע דרכים אלטרנטיביות להתמודדות חיובית עם בעיות גיל ההתבגרות ולתת כלים לעובדים בשטח כדי להעצים, לקדם ולטפח בני נוער. כל זאת מתוך האמונה כי העיסוק באמנות בכלל ובמוסיקה בפרט, יכול להביא לשיפור בדימוי העצמי וירידה הדרגתית בהתנהגויות לא רצויות. במקביל הוא יכול למלא את חייהם בעניין וסיפוק ולעודד אותם לתפקד כאזרחים מועילים לחברתם. (הב-5230, נ"ז 2)

נערות, מגדר ותנועה

בקורס נדון במעמדו של גיל הנעורים ובמקומו התרבותי בהקשר מגדרי מקומי וגלובלי. נכיר סוגיות חברתיות מרכזיות האופייניות לאוכלוסיית נערות, נתבונן באירועים מהותיים בהתפתחות של האמנות הפמיניסטית ונעמיק את ההבנה באופן בו אמנות שיתופית מאפשרת הנעה של תהליכים חברתיים. נקשור נושאים אלו למהלך מחקרי חדשני שיתעד ויחקור באופן מעשי את אופני המעורבות של נערות בתהליכי יצירה בתחומי אמנות מגוונים ואת משמעותם בהקשר המגדרי והפוליטי המקומי. (הב-6110, נ"ז 2)

סוגיות ודילמות בעולמן של נשים ובחקר המגדר

הקורס דן בבעיות המרכזיות בחייהן של נשים והסוגיות העולות מן המורכבות של השינויים שחלו במצבן בחברות שונות בתקופה המודרנית. הקורס בודק את הסיבות והנסיבות בחייהן של נשים שהובילו לצמיחתה של התנועה פמיניסטית ולהקמתם של לימודי נשים ומגדר באקדמיה. הקורס מתמקד בבחינת הדילמות המרכזיות בחקר נשים ובלימודי מגדר ובודק את  ההשפעות ההדדיות ביניהן, לבין לימודי גבריות ותחומי ידע חדשים באקדמיה, כמו לימודי מוגבלות. (סצ-5100, נ"ז 2)

יצירתיות כדרך חיים בגיל השלישי

קורס זה מייצג את העמדה שהיצירתיות בגיל השלישי הינה מרכזית הן כמשאב מרכזי להתמודדות עם תהליכי הזקנה, הן כמניעה הן כמערכת חיסונית בחיי היום-יום של החברה הפוסט מודרנית והן כבמה, עליה עשויה לצמוח הגשמה עצמית. בכך תורמת היצירתיות להזדקנות אופטימאלית. הקורס מחבר בין תחום התפתחות המבוגר והזקן לבין התחום היצירתי, כשהגשר המחבר ביניהם הוא היצירתיות בגיל השלישי. הסתכלות זו מייחסת לגיל השלישי את הזמן המתאים ביותר ליצירתיות במישורי חיים שונים; התפתחותיים, קוגניטיביים, אמוציונאליים, חברתיים, זמן הפרישה וזמן פנוי. (סצ-5040, נ"ז 2)

פסיכולוגיה של מגדר

השיח הפסיכולוגי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נעסוק בנושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר והתפתחות מגדרית. נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכולוגי והפסיכיאטרי ביחס לנושאים אילו מראשיתם, דרך הביקורת הפמיניסטית ועד לתרומה של התיאוריות הקוויריות והפוסט-קולוניאליות. סוגיות תיאורטיות אילו נדונות דרך מוקדים מרכזיים כמו השיח על מיניות, אמהות, אלימות נגד נשים וטראנסג'נדר. (פס-6100, נ"ז 2)

נערות במצוקה: מבט תיאורטי

הנחת המוצא של הקורס הינה, כי מגדר היא קטגוריה בעלת השפעה משמעותית ומעצבת על חיינו. למגדר השפעה על התפתחותן של נערות ועל היווצרותם של מצבי מצוקה. הקורס מאפשר מבט רחב ומעמיק על היבטים שונים בעבודה עם נערות במצוקה מתוך פרספקטיבה רגישת מגדר ותרבות. במסגרת הקורס מוצגות תיאוריות התפתחות העוסקות בהתפתחותן של נשים, מוסבר האקלים החברתי המשפיע על מצבן של נערות, גורמי סיכון המובילים נערות למצבי מצוקה וכן מוצגות דרכי התערבות ייחודיות לעבודה עם נערות. (סצ-6150, נ"ז 2 )

בני נוער במצבי סיכון ומצוקה בישראל

הקורס עוסק בגיל ההתבגרות כשלב התפתחותי ובגיל ההתבגרות כשלב של סיכון וסיכוי. בחלקו הראשון של הקורס מושם דגש על תהליכי התפתחות נורמטיביים של מתבגרים (מבחינה פיזיולוגית, פסיכולוגית וקוגניטיבית) וכן של המתבגרים בסביבותיהם (המשפחה וקבוצת השווים). בחלק השני של הקורס נלמדים נושאים, כגון: המציאות הייחודית של בני נוער בישראל, נוער בסיכון, דרכי התמודדות של בני נוער, רצף השירותים למתבגרים, עמידות (resilience) וצמיחה בקרב בני נוער. (סצ-5050, נ"ז 2)

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.