דלג לתוכן

M.A טיפול בתנועה ומחול – טאבים

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול - אודות

ראש התכנית: פרופסור ויויאן מרקוב-שפייזר

התכנית מכשירה אנשי מקצוע בטיפול בתנועה ומחול, שהינו תחום יחודי במקצועות הטיפוליים, על מנת לאפשר להם להשתלב במסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות. באמצעות השפה התנועתית יוכלו אנשי מקצוע לתרום מהידע היחודי ואפשרויות הטיפול המתאימות ולתת מענה לאוכלוסיות שונות בקהילה ובחברה. מטרה זו הינה בבסיס ההבנייה של התוכנית המוצעת המורכבת  מ- 5 צירים:

א. נושאים תיאורטיים פסיכולוגיים.

ב. נושאים תיאורטיים משותפים לתחום הטיפול באמצעות אמנויות.

ג. סדנאות בהתמחות תנועתית המבססים את התאוריה היחודית בתחום.

ד. תרגילים המאפשרים לסטודנטים התנסות, עיבוד ויישום התכנים.

ה. עבודה מעשית בטיפול בתנועה ומחול במוסדות קליניים/חינוכיים תחת פיקוח והדרכה.

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון המעוניינים לקבל הכשרה קלינית ותיאורטית למקצוע הטיפול בתנועה ומחול. ההכשרה תאפשר לבוגריה לעסוק בטיפול באמנות במסגרות בריאות, חינוך ושיקום. לבוגרים תינתן הכשרה לעסוק הן בטיפול פרטני והן בטיפול קבוצתי.

אודות הטיפול בתנועה ובמחול (תראפיה בתנועה)

טיפול בתנועה ומחול עושה שימוש פסיכו-תרפויטי בתנועה ומתרכז בגוף כאמצעי מרכזי להבעה ושינוי. בטיפול בתנועה ניתן להתבונן ולבחון את דפוסי התנועה של המטופל המשקפים את אישיותו, מתוך הנחה שמצבים נפשיים באים לידי ביטוי בגוף ובתנועה ומצבים גופניים באים לידי ביטוי ברמה הנפשית והרגשית. מטרת הטיפול היא לחזק את כוחות העצמי וליצור חיבורים מחודשים בין חוויות רגשיות וגופניות-תנועתיות שיסייעו בהתמודדות עם מצבי חיים שונים.

הטיפול בתנועה הינו תהליך הממוקד בהכרה הגופנית, תוך בדיקה והקשבה עצמית מובחנת לחלקי הגוף השונים, בניסיון לזהות את מערכות היחסים ביניהם ולבחון את ההשפעות ההדדיות על תפקוד האדם.

תנועה וקצב, מקלים על מטופלים להשתחרר ולהוריד עכבות המאפשרות להם להתמודד טוב יותר עם קשיים מסוגים שניים. כשהגוף מתחיל לנוע, מתקיים תהליך חוויתי המסייע למטופל לשחרר חסימות רגשיות ולהתקדם בטיפול.

 תיאוריות ואסכולות מרכזיות בטיפול בתנועה במחול 

 • צ'ייס- היסודות של הטיפול בתנועה, אשר לפי שיטתה הוא טיפול קבוצתי, המתבסס על הרפרטואר התנועתי הקיים של המטופלים ועל הרחבתו.
 • תנועה אותנטית- מתבססת על תורתו של קרל יונג. גישה זו מדגישה את פוטנציאל האישיות והאספקטים הבריאים שלה. הדגש מושם על הפעולה היצירתית כערך תרפויטי, והטיפול הוא פרטני.
 • ביו אנרגיה- מתבססת על רעיונותיהם של רייך ולואן ונחשבת לסוג של "פסיכותרפיה מכוונת-פעולה". הדגש הוא על פתיחת חסימות גופניות-רגשיות ועל שיפור זרימת אנרגיה בגוף.
 • גשטלט- Body Process - דגש על השדה התחושתי כחיבור לעצמי ולאחר

 

* התואר מזכה עובדי הוראה באופק חדש בשעות פיתוח מקצועי.
* סטודנט/ית בתכנית לימודים אקדמית מוזמן לבדוק זכאותו להחזרי שכר לימוד וזכאות לקרן השתלמות


 סגל ההוראה

 • פרופסור ויויאן מרקוב-שפייזר - ראש החוג
 • פרופסור ליבליך עמיה
 • ד"ר דפנה יעקב
 • ד"ר הס אסתר
 • ד"ר ונגרובר הילדה
 • ד"ר שדך אפרת
 • ד"ר ספרן חנה
 • מר בורשטיין אריה
 • גב'  בורשטיין גיתית
 • גב' גת רותי
 • גב'  הראל יעל
 • מר חוגרי עופר
 • גב'  טוקר שרון
 • גב'  טרייסמן שני
 • גב' יריב  ענת
 • גב'  לבנת מירי
 • גב'  לומס אסתי
 • גב'  ליבר דפנה
 • גב'  פלחן  ליזה
 • מר קובלסקי רונן
 • גב'  קוטיק - נופרבר מירי
 • גב'  שושן מיני-מרטה
 • גב'  שפנאוף תרצה

 


תכנית הלימודים

נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39.

שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54.

 מבנה התוכנית

תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של 54 ש"ס, על פי החלוקה הבאה:

קורסים הנלמדים בתוך ההתמחויות נ"ז ש"ס
מבוא לטיפול בתנועה ומחול א' 4 4
מבוא לטיפול בתנועה ומחול ב' 4 4
אבחון והערכה בטיפול בתנועה 2 2
תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול א' 4 4
תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול ב' 4 4
מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול א' - 3
מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול ב' - 3
סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול א' - 3
סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול ב' - 3
קורס סטודיו מתקדם: תנועה ומופעי הגוף 3 3
קורס סטודיו מתקדם: תנועה, התחפשות ומשחקי זהויות 3 3
סה"כ 24 36

 

קורסים משותפים המיועדים לסטודנטים מכל ההתמחויות האמנותיות נ"ז ש"ס
אמנות והתפתחות האדם 2 2
פסיכותרפיה - תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי 2 2
סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי 2 2
אבחון והערכה פסיכולוגיים 2 2
מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות 3 3
שיטות מחקר 2 2
מחקר מבוסס אמנויות 2 2
סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות - 3
סה"כ 15 18

 

סה"כ תכנית הלימודים 39 54

 

 • קורסים ללא ציון נקודות זכות הינם קורסים ללא שקלול
 • המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

 


תקצירי קורסים

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם

הקורס יציג את התיאוריות והמחקר בתחום פהסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, יציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ויקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ"ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי

הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף והמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ"ז 2)

מבוא לטיפול בתנועה ומחול א' + ב' (*)

בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול בתנועה ומחול ולתרומתם היחודית לתהליך הטיפולי. בחלקו הראשון של השיעור, נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים תיאורטיקנים וסוגיות מרכזיות. חלקו השני של השיעור מתמקד בהתוודעות הסטודנטים לטיפול המאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה תנועתית. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש בתנועה ומחול כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני, בסביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח. (טפ-5200/5201, נ"ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ויפרוש בפני הסטודנטים את תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ"ז 2)

אבחון והערכה פסיכולוגיים בטיפול בתנועה ומחול

קורס זה, מפגיש את הסטודנטים עם הדרכים היחודיות של תנועה ומחול לאבחון והערכה, אשר מאתרות את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. בקורס יושמו דגשים על שיטות באבחון והערכה באמצעות תנועה ומחול של לאבאן, קסטנברג ויונה שחר לוי. (טפ-6010, נ"ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי

בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה"ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות בנוגע לחוסים (כמו לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ"ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות

הקורס מקנה ידע, תיאוריה, כלים ומיומנויות בעבודה הקבוצתית תוך שילוב תנועה ומחול והתפיסה התנועתית בתהליך הקבוצתי ובעבודת המנחה. הקורס משלב תיאוריות החושפות כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב תנועה ומחול בתהליך הקבוצתי. (טפ-6210, נ"ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול בתנועה ומחול א' + ב' (*)

הקורס מתמקד בהתוודעות לאסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי, ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות התנועה והמחול. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות באמצעות התנועה והמחול כגון: צ'ייס, תנועה אותנטית, ביו אנרגיה ו- body process ומאפשר את פיתוח והרחבת "ארגז הכלים" האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (טפ-7010/7011, נ"ז 4+4)

שיטות מחקר

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם השיטות הנהוגות במחקר האקדמי העכשווי, בשיטות המחקר הכמותניות והאיכותניות. מוצגות הפרדיגמות השונות עליהן הן מבוססות, אפיונן, יתרונותיהן וחולשותיהן. הקורס מציג תפקיד כפול של המיומנויות המחקריות הנדרשות: לקרוא, לנתח ולפרש מחקרים קיימים וכן לבחור נושא למחקר ולנסח שאלת מחקר. (כל-7000, נ"ז 2)

מחקר מבוסס אמנויות

בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research. (כל-7100, נ"ז 2)

מבוא להתנסות קלינית בתנועה ומחול א' + ב'

קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית בתנועה ומחול המאפשרת לסטודנט המתמחה להפגש עם מטופלים פרטניים וקבוצות טיפוליות. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש בתנועה ומחול. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות תנועה ומחול. (טפ-6510/6511, ש"ס 3+3)

סמינר הדרכה בטיפול בתנועה ומחול בליווי עבודת גמר א' + ב' 

קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והתנסות בתנועה ומחול. הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הקורס יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו, ובכתיבת עבודת גמר הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-7110/7111, ש"ס 3+3)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות

הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמצעות אמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש"ס 3)

קורסי סטודיו מתקדמים לבחירה

סטודיו בתנועה מתקדמים 1: תנועה ומופעי הגוף

קורס הסטודיו מכוון ללימוד דרך התנסות אישית של האופנים בהם תנועה מחוללת גוף על מגוון גילויו וגילומיו. בהתאם, הוא בנוי כמהלך מדורג שמטרתו לחשוף יסודות של הבנייה והצפנה של הגוף דרך תנועה ואת האופנים בהם דרכי הבנייה אלה משוקעים בגוף כשכבות של משמעות. נקודת המוצא היא פנומנולוגית וחותרת לפיתוח מודעות לתנועה כיסוד מכונן של הגוף החי (lived body), המתגלם בעבודת החושים כפעולות קשב, חקר ולימוד תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה. ממופעי הגוף התנועתי-חושי של ההתנסות החיה במסגרת "הסדר הפנומנולוגי" נעבור אל מופעי הגוף במסגרת "הסדר האנושי" תחילה דרך גילויים של "הגוף החברתי" ולימוד עקרונות התנועה כתקשורת חברתית ולבסוף דרך בדיקת התנועה ההבעתית של "הגוף התרבותי" ומטעניו הסימבוליים. (הב-7010, נ"ז 3)

סטודיו בתנועה מתקדמים 2: תנועה, התחפשות ומשחקי זהויות

קורס זה נועד לבחון את הקשר בין תנועה לבין אופני עיצוב והבניה של דמויות (דמויותינו שלנו ודמויות שבדמיוננו) דרך התנסות בהתחפשויות ובמשחקי זהויות. שאלות בנוגע לאופנים בהם תנוחה, תנועה ומחווה מבנות מאפייני אישיות ודימויי אופי וזהות עומדות במרכז הקורס ונבחנות בשני אופנים עיקריים: האחד, דרך ניתוח מאפייני התנועה של דמויות וטיפוסי דמויות כפי שהן מיוצגות באמנויות ובמדיה; השני, דרך תרגילים יישומיים והתנסות אישית בעיצוב תנועת הגוף במגוון אופנים ומצבים לשם יצירת דימויים של אופי, תדמית ועיצוב דמויות שונות. הקורס מתבסס על תהליכי חקר וניתוח שכוללים: קריאת טקסטים- ספרות, שירה ודרמה וניתוח דימויים מילוליים של תנועת דמויות- צפייה בסרטים, צילומי הצגות ומחול וניתוח תנועת השחקנים/רקדנים כייצוג לזהות הדמות. תרגילים אישיים ובין-אישיים: תנוחה, תנועה ומחווה, כייצוג לדמויות במצבים שונים ומשתנים. (הב-7110, נ"ז 3)

 

 • הקורסים המסומנים בכוכבית (*) נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש"ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול באמנות חזותית. חלקו השני של כל שיעור (2 ש"ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.
 • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

מתכונת הלימודים

 1. תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול, תתפרס על פני שנתיים.
 2. פתיחת שנת הלימודים: אוקטובר 2015.
 3. מתכונת הלימודים:
  • שנה א- יום ב, יום לימודים ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
  • שנה ב - יום לימודים אחד ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
 4. בשנה ב' יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף.
 5. שנת ג' למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.
 6. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות (כ- 4 ימי הכשרה מעשית בשבוע).

 תנאי קבלה והנחיות לנרשם

תואר שני בטיפול בתנועה ומחול - תנאי קבלה

 1. תואר ראשון - תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 ומעלה.
 2. גיליונות ציוניםמקוריים ומלאים
 3. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים:
  ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80
 • מבוא לפסיכולוגיה              2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית       4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות                 2 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה                   4 נ"ז
 • שיטות מחקר                     2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה                   2 נ"ז
 • סטטיסטיקה                      2 נ"ז
 1. שעות התנסות באמנותעל המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.
 1. ראיון קבלההמועמד יוזמן לראיון קבלה עם מנחי התוכנית.
 1. שלוש המלצות- על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 1. ידע באנגלית על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום  התואר הראשון.
 1. טופס הרשמה מלא ומקורי  ותשלום דמי הרשמה בסך 350 ₪.

*תנאי הקבלה יאושרו על ידי המכללה, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים

*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

הנחיות לנרשם תשע"ח 2018-2017

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז, 2017-2018 נפתחה
את ערכת ההרשמה המלאה יש להעביר באמצעות פקס שמספרו 072-2132944
או לסרוק ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני אל יועץ הלימודים וההרשמה שלך
לפרטי ההתקשרות של יועצי ההרשמה לחצו כאן

מסמכי ערכת ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום לחצו כאן להורדת טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנויות
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה - תעודת B.A או B.Ed מקוריות.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון
   (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך - לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות .
  באפשרותכם להשתמש טופס המלצה מובנה לרשותכם.
 4. צילום תעודת זהות
 5. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע"ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 09-8656501 שלוחה 1.
  במידה שאין ברשותך כרטיס אשראי יש לבצע תשלום באמצעות הפקדה לחשבון המכללה האקדמית לחברה ואמנויות בבנק לאומי, סניף  648, מספר חשבון: 150005.
  את אישור ההפקדה יש להעביר בפקס 072-2132-944. יש לציין את שם המועמד ומספר ת.ז ע"ג האישור
  דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד.
 1. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה:
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות.
 1. אישורים על לימודי פסיכולוגיה:
  על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה
  מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע נוסף.
  לחצו כאן להורדת טופס רישום לקורסי קדם לתואר שני בטיפול באמנות
 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 1. אישורים על צבירת 300 שעות אמנות
  אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או אמנותי על צבירת 300 שעות אמנות (ע"פ התוכנית הנבחרת) או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד אמנותי או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחום האמנות הרלוונטית בתנועה ומחול: מחול מודרני/ קלאסי, יוגה, מחשבת הגוף, אימפרוביזציה, פילאטיס, פלדנקרייז, קרטה, קפוארה, טאי צי', שיטת אלכסנדר, קונטקט, תיאוריה ועוד.
 2. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה
  אישור השתתפות בהופעת מחול, או אישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחוםבאישור על הוראה / הדרכה / הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
 3. אם אין ברשותך אישורים אלה, או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, ניתן לצבור את השעות הנדרשות בפרויקט אישי, עצמאי ומובנה באמנות הרלוונטית - בהתאם להיקף השעות החסר. באם הנך זקוק להשלמת 200 שעות ניסיון שדה, תתבקש להגיש 5 יצירות המבטאות 5 אירועי חיים, כל אירוע / יצירה שקולים ל- 40 שעות ניסיון שדה.בפרויקט הינך מתבקש לבחור 5 אירועי חיים משמעותיים בחייך. עליך ליצור עבור כל אירוע ביטוי אמנותי בתחומך
  יש לתעד כל יצירה בשני אופנים:
 • תיעוד היצירה הסופית על גבי CD.
 • תיעוד מילולי - יש להתייחס לארבעת הנושאים ברשימה שלהלן, בהיקף של עמוד אחד לכל יצירה:
  • שלבים בתהליך בחירת האירוע המסוים והסיבות לבחירתו.
  • ייחודו של האירוע בעיניך.
  • רגשות, מחשבות ותובנות המתלוות לאירוע שבחרת ולביטויו האמנותי.
  • אנשים משמעותיים בחייך המעורבים / שייכים לאירוע זה.
 • להלן דוגמאות לאירועי חיים:
  1. אירועים משמחים / אחרים
  2. מעברים ושינויים משמעותיים בחיי
  3. סיטואציות מה"אלבום הפנימי שלי"
  4. מפגשים משמעותיים עם אנשים
  5. פרידות ואובדנים
  6. זיכרונות

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.