דלג לתוכן

MA טיפול בפסיכודרמה – מבנה התואר

תכנית הלימודים

 נקודות זכות הנדרשות לקבלת התואר: 39.

שעות סמסטריאליות הנדרשות לקבלת התואר: 54.

מבנה התוכנית

תוכנית זו מורכבת מ- 19 קורסים, בהיקף של 54 ש"ס, על פי החלוקה הבאה:

 

קורסים הנלמדים בתוך ההתמחויות נ"ז ש"ס
מבוא לטיפול בפסיכודרמה א' 4 4
מבוא לטיפול בפסיכודרמה ב' 4 4
אבחון והערכה בטיפול בפסיכודרמה 2 2
תיאוריות ושיטות בטיפול בפסיכודרמה א' 4 4
תיאוריות ושיטות בטיפול בפסיכודרמה ב' 4 4
מבוא להתנסות קלינית בפסיכודרמה א' 3
מבוא להתנסות קלינית בפסיכודרמה ב' 3
סמינר הדרכה בטיפול בפסיכודרמה א' 3
סמינר הדרכה בטיפול בפסיכודרמה ב' 3
קורס סטודיו מתקדם: כוחו של הרגע 3 3
קורס סטודיו מתקדם: תיאטרון פלייבק – מאלתור לסיפור חיים 3 3
סה"כ 24 36

 

 

קורסים משותפים המיועדים לסטודנטים מכל ההתמחויות האמנותיות נ"ז ש"ס
אמנות והתפתחות האדם 2 2
פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי 2 2
סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי 2 2
אבחון והערכה פסיכולוגיים 2 2
מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות 3 3
שיטות מחקר 2 2
מחקר מבוסס באמנויות 2 2
סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות 3
סה"כ 15 18

 

 

סה"כ תוכנית הלימודים 39 54

 

 

  • קורסים ללא ציון נקודות זכות הינם קורסים ללא שקלול
  • המכללה האקדמית לחברה ואמנויות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכנית הלימודים, מיקום הפעילות וימי הלימוד
  • פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים
© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.