הזמנה ליום עיון בנושא העצמי: גוף-מח-נפש

בני האדם מחפשים ומנסים למצוא את האני ה"עצמי" שלהם במכלול חוויותיהם.

ביום העיון נפתח דלת לחוויה האישית והסובייקטיבית של היחיד כחוויה מלאה ושלמה. ונפגוש את מושג ה״עצמי״ בהתנסות חוויתית, בתיאוריה, בהקשרים קליניים ובמחקר מח.

כדברי ויניקוט ״העצמי האמיתי מופיע ברגע שיש התארגנות מנטלית כלשהי של היחיד,
הווה אומר, סך כל החיות החושית-מוטורית של האדם״.

ביום העיון יתקיימו הרצאה וסדנאות.

בהרצאה: "משמעות ונוכחות העצמי בעבודת המטפלת בתנועה" שתינתן ע"י ליזה פלחן נעשה ניסיון להתבונן במושג העצמי באמצעות תיאורטיקנים שונים.
מהותו ומשמעותו של העצמי בהתפתחות האדם ובתהליך הטיפול הנפשי.
הרצאה הכוללת דוגמאות מבקשת לבדוק כיצד ההתבוננות במושג העצמי מיושמת בעבודה הקלינית.

סדנאות:
1.  "לערבב את הביצה עם התרנגולת"  שתעביר ד"ר שרון וייסווסר ,
בסדנה נחקור את החיבור בין רעיונות מתחום חקר המוח לבין מרחבי חוויית הגוף-נפש, בהקשרים טיפוליים. יוצגו מודלים מוחיים, ונחולל באופן התנסותי ויצירתי באזורים שונים של נוף הגוף-נפש.
נחבר בין הרובד החושי-תנועתי לרובד המילולי והנרטיבי. בין מנגנון של סימולציה המגולמת בגוף, קינסטטית של חוויית האחר לבין היכולת למנטליזציה.
וכך, נכוונן את 'העדשה הפנימית' שלנו להתבוננות טיפולית תוך-אישית, ובין-אישית אינטגרטיבית ואינטר-דיסציפלינרית.

2. "מרכיבי ה Embodiment התומכים בהשתכנות הנפש בגוף והגוף בנפש" שתעביר אירית זיו-רון.
גופנו האחד כורך מצבי עצמי רבים ומשתנים. ההוויה והחוויה העצמית מתקיימת בתנודה מתמדת. וכך בין פיצול למיזוג. בין שבר לאיחוי. בין רצף למקטע. היכולת לנוע בין אופני עצמי שונים, בד בבד עם שמירה על חוויה עצמית אחידה ולכידה, היא מרכיב משמעותי בבריאות נפשית-גופנית.

בסדנה זו נעגן בגוף ובתנועתו כמצע להתבוננות ולמידה. נחקור את מרכיבי ה Embodiment התומכים בהשתכנות הנפש בגוף והגוף בנפש. ננוע בין מצבי עצמי מתוך עיגון במשאבים תנועתיים, ונחקור את מצבי העצמי השונים והמשתנים תדיר.

ראו זאת כהזדמנות  ללמידה מחוויה אישית להעמקת ההבנה הטיפולית.

למידע על תכנית יום העיון יש ללחוץ כאן

לפרטים והרשמה להרשמה פנו לגב' מירב וולמן בטלפון 09-8656501 שלוחה 217

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.