Posts tagged: טיפול באמנויות

תרפיה בתנועה ומחול ומדעי המוח: השילוב המיוחד של ד"ר שרון ויסווסר

לאחר שנים של עיסוק במחקר בתחום מדעי המוח החליטה שרון וייסווסר שהייעוד שלה בחיים הוא טיפול בתנועה. רגע לפני שהגישה את הדוקטורט היא החלה...   להמשך

Autism Spectrum Disorders

ספר זה בוחן את היישום באמנות, במשחק, במוסיקה, במחול/בתנועה ובדרמה של סוגיות טיפוליות שקשורות להפרעות התפתחויות. מטרת המחבר הייתה לבחון גישות טיפוליות בתחום התרפיה...   להמשך