למה כדאי למורות ומורים לעשות תואר שני המשלב לימודים בהנחיית קבוצות?

היתרונות הגלומים ברכישת תואר שני לא.נשי חינוך והוראה  ידועים זה מכבר. החל מהתפתחות מקצועית, יכולת לעורר השראה ולהוות דמות לחיקוי ועד ליכולת השתכרות גבוהה יותר. לימודים לתואר שני בשילוב לימודי תעודה בהנחיית קבוצות הם היתרון הבא בתחום.

למה? קבלו  5 סיבות שיגרמו לכם לשקול מחדש את האופציות שעומדות בפניכם בלימודים לתואר הבא שלכם:

 1. ארגז כלים שמותאם אל העתיד
  במאה ה21 הידע נמצא בכל מקום. לכן מורות/ים  רבים מוצאים את עצמם במקום חדש.  הכשרתם המקצועית המכוונת לעסוק במתודות הוראה, כבר לא מספיקות בכדי להתנהל ולנהל שיעור. הגדרת תפקיד המורה עוברת מהפך. לא עוד העברת ידע כי אם גם תיווכו לתלמידים,  כמו גם כיוונון, חידוד והובלת תהליכים. מורים החושבים לעשות תואר שני מבינים את היתרון העצום בכך ובאותו הזמן,  הם יוכלו לרכוש במקביל גם מיומנויות וכלים בהנחיית קבוצות ואף לקבל תעודת הסמכה בנושא. הם רואים את הדרך אליה מתקדמת מערכת החינוך,  ורוצים להגיע עם ארגז כלים שמותאם אל העתיד.
 2. פיתוח מיומנויות הנחייה והדרכה
  ידוע כי כישורים בתחום הנחיית קבוצות הם מפתח משמעותי בהתפתחות מקצועית במערכת החינוך. וזאת מאחר ואסטרטגיות הנחייה מקצועיות מאפשרות למורים להפוך לדמויות מפתח הן כמובילי תהליכים בית ספריים בכל הקשור לתוכניות לימוד, והן בהובלת צוותי הוראה. לימודים אלו מאפשרים ללומד לשכלל את המיומנויות האישיות והבינאישיות הנדרשות ממנחה קבוצות מיומן. ללמוד ולפתח כישורי תקשורת אפקטיבית, פיתוח מיומנויות הנחייה והדרכה, ודינמיקה קבוצתית הם הבסיס וממנו השמים הם הגבול.
 3. כלים ומיומנויות בעבודה קבוצתית
  מחנכי/ות כיתה כמו גם מי שמתעדים לקחת על עצמם תפקיד זה, מודעים לכך שאחד מתפקידי המחנך הוא הקניית כישורי החיים בכיתה. המטרה בלימודים אלו היא לאפשר לתלמידים לבחון את עמדותיהם, לחזק אותם כשומרי סף בקבוצת השווים, ולפתח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים. את התחום מקובל ללמד במסגרת של מעגלי למידה ואלו האחרונים דורשים מהמחנך הבנה, כלים ומיומנויות בעבודה קבוצתית.
 4. הגדלת תחושת הביטחון, הצמיחה והעצמה
  כישורים בהנחיית קבוצות מחזקים את בטחונו העצמי של המורה שעומד במשך שעות מידי יום מול כיתות המכילות מספר רב של תלמידים. על המורה לרכוש מיומנויות לצורך העברת ידע בצורה מעניינת ומרתקת, עליו להבין ולנתח תהליכים מודעים ולא מודעים שעוברת הכיתה, ולהיות מיומן ובעל כלים להתמודדות עם המצבים המשתנים במהלך היום. כל אלו מעשירים את ארגז הכלים של המורה ומאפשרים לו תחושת ביטחון, צמיחה והעצמה.
 5. עצמאות תעסקותית
  מורות/ים מוצאות/ים את עצמם לאחר שנות עבודה וניסיון במערכת, מחפשים עוד דרכים להתפתחות אישית. אחת הדרכים היא יציאה לעצמאות תעסקותית. לימודי תעודה בתחום הנחיית הקבוצות וקבלת הסמכה בנושא במקביל ללימודי התואר השני הם אופציה מצוינת למי שחושב קדימה, ומבין שהכלים שנרכשים במסגרת הלימודים יאפשרו בעתיד מבלי להשקיע עוד משאבים כלכליים, זמן ומאמץ. לצאת לדרך אחרת או לפתוח עסק עצמאי.

לפרטים נוספים על לימודי תואר שני ב'חברה ואמנויות', תואר שני חווייתי המשלב התנסות בכלים יצירתיים והנחיית קבוצות יש ללחוץ כאן

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.