ספרים

The therapist's notebook on positive psychology

הספר יוצר גשר בין פסיכולוגיה חיובית ופסיכותרפיה ומדגים כיצד פסיכותרפיסט יכול ליישם את המחקר העכשווי בפסיכולוגיה חיובית על מנת לסייע למטופלים בכינון שינוי מכוון...   Read More

On Female Body Experience

איריס מיירון יאנג אוסף בכרך זה אספקטים שונים של חוויות גוף של נשים במהלך חייהן בחברה המערבית. דרך הרעיונות של מספר הוגים מערביים כולל...   Read More

From the beast to the blonde: on fairy tales and their tellers

מחקר זה עוסק בתולדות ומשמעות אגדות-עם, שפיארו את הביקורת התרבותית. מרינה ורנר(Warner)מסתכלת על סיפורים שבע"פ באמנות ובאגדה מנקודת מבט בדיעבד מי מפתה את האדם...   Read More

Fearless girls, wise women, and beloved sisters : heroines in folktales from around the world

בספר כמאה סיפורי עם ואגדות עם ממקורות שונים בעולם, בנוגע לגיבורות חזקות, חכמות ואמיצות. זהו ספר מקור חשוב לספרות עם ולאגדות עם וראשון מסוגו...   Read More

Emotion-Focused Therapy

ספר זה מציג גישה חדשה לסיוע למטופלים. הספר מציע  תהליך חלופי לטיפול הפסיכותרפיסטי שמטרתו שליטה או התעלמות מרגשות. המטופלים יכולים ללמוד מתגובותיהם הגופניות ומגיבים...   Read More

Cinema and life Development, Healing Lives and training therapists

חשיבותו של הספר באה לידי ביטוי בתרומה החשובה לתהליך התרפיה ולאימון של הפסיכותרפיסט. הטענה המרכזית העולה בספר, היא שהקולנוע עשוי להקל ולזרז את תהליך...   Read More

Beginnings, the art and science of planning psychotherapy

כיצד התרפיסט מתחיל פסיכותרפיה? כיצד מאתרים ומגדירים את צרכי המטופל כאשר בו זמנית שואפים לגייס אותו כשותף פעיל בחיבור תוכנית עבודה אישית? הספר הבא...   Read More

Autism Spectrum Disorders

ספר זה בוחן את היישום באמנות, במשחק, במוסיקה, במחול/בתנועה ובדרמה של סוגיות טיפוליות שקשורות להפרעות התפתחויות. מטרת המחבר הייתה לבחון גישות טיפוליות בתחום התרפיה...   Read More

Assessment in drama therapy

ספר זה הוא מסמך עדכני הנוגע להערכה בשדה התרפיה בדרמה. המתודות של הערכה בתחום הטיפול בדרמה צריכים להיות מעוגנים בדיסציפלינת הליבה של הפילוסופיה, ועל...   Read More

Assessment in Art Therapy

ספר זה נותן תובנה ייחודית לפרקטיקות השונות הקימות בהערכה באמצעות תרפיה באמנות ומספק סקירה של גישות שונות. החלק הראשון בספר חושף את הדיסקורסיבי והיחסי...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.