ביבליוגרפיה

אהרוני, נ' (2004). כללי רישום ביבליוגרפי מעובדים על-פי ה- APA, 2001. מידעת, 1, 81-86.

http://bo.hasifria.org.il/UploadFiles/12_2011/10_paper%20APA.pdf

המאמר הינו עיבוד של כללי הרישום הביבליוגרפי על-פי ה- APA כפי שפורסמו במהדורה החמישית משנת 2001 והתאמתם לכתיבה בעברית.

 

ארצי, צ' (2008). המדריך המאויר לכתיבת עבודה אקדמית בתוכנת word. מפנה –יעוץ, ניהול וארגון: [ח"מ].

ספר זה מיועד להיות כלי עבודה המלווה את תהליך הכתיבה והעריכה באמצעות WORD. פרט להצגת עקרונות בסיסיים לעבודה עם WORD הספר מביא גם הצעות והנחיות לתהליך הכתיבה כולו כולל תכנון, עיצוב ועריכה תוך התמקדות ביישומים הנדרשים לעבודות אקדמיות. כל ההסברים המילוליים המתארים שלב אחר שלב, מלווים גם בצילומי מסך.

 

בירנבוים, מ' (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי ההתנהגות. מפעלים אוניברסיטאיים: תל אביב.

בספר זה הנחיות מפורטות לגבי כל שלב בתהליך הכתיבה האקדמית תוך השמת דגש על העקרונות והכללים המנחים של כתיבת חיבור אקדמי.

 

וייס, ע. ושרר, מ. (2001). כללי ציטוט ועריכת רשימת מקורות בעבודות מדעיות על-פי APA (מהדורה חמישית 2001). בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שפל, אוניברסיטת תל אביב.

http://primage.tau.ac.il/libraries/brender/booksf/1326579.pdf

חוברת זו מביאה את הקווים המנחים עבוד סטודנטם הכותבים עבודות, תזות ודיסרטציות. החוברת עוסקת בשלושה נושאים: הסברים כללים על הגשת עבודות, כללים להפניה למקורות בגוף העבודה וכללים לעריכת רשימת המקורות בסוף העבודה.

 

צפריר, ח' (2010). כללי כתיבה אקדמית. אוחזר בתאריך 26 יולי 2012 מתוך:

http://kabayim.com/academic.htm

אתר קביים של הסטודנטים למקצועות הבריאות מנוהל על-ידי ד"ר חנה צפריר. מטרת האתר הינה לסייע ולתמוך בסטודנטים במהלך לימודיהם וכחלק מכך להקנות להם כלים וידע לשיפור מיומנויות הלמידה. ניתן למצוא באתר כלי עזר לתהליך הלמידה, עצות לשיפור המיומנויות בתהליך חיפוש מידע וכללים לכתיבה אקדמית על-פי ה- APA.

 

רוגני, ח' (2010). מדריך לכתיבת חיבור אקדמי במעי החברה והרוח. מכללת אורנים: [ח"מ].

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/library/rogani2011.pdf

מדריך זה מטרתו לסייע לסטודנט בתהליך כתיבת עבודה אקדמית. במדריך פירוט לחלקי העבודה השונים וכן הינו כולל הנחיות לרישום מקורות על-פי כללי ה- APA שפורסמו במהדורה השישית משנת 2010 והתאמתם לכתבה בעברית.

 

שפרבר, ח' (2007). חוברת הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות. המכללה האקדמית גליל מערבי: עכו.

http://www.wgalil.ac.il/files/shpaa.pdf

חוברת זו מטרתה לסייע לסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית, אך הנושאים המפורטים מתאימים יישום בכל עבודה אקדמית. בסוף החוברת מובאת רשימת ספרי הדרכה ומקורות מומלצים וכן תשובות לשאלות נפוצות.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.