מקורות מהאינטרנט

לצורך בניית ציטוט והפנייה של מקור מהאינטרנט יש ראשית לקבוע מהו סוג התוכן של דף האינטרנט: פורום, בלוג, ציוצים בטוויטר, ראיון, עדכונים מעמוד פייסבוק ועוד. ההפניות בגוף העבודה למקורות מהאינטרנט נבנות בדיוק כמו כל פריט אחר, תוך ציון שם המשפחה של המחבר ושנת הפרסום. במקרה שאין מחבר יש להשתמש בכותר (בצורה מקוצרת אם צריך) ובשנת הפרסום. למרות שיכולים להיות סוגים רבים של תכנים באינטרנט מבנה הציטוט ברשימת המקורות הינו זהה ובנוי מארבע חלקים: שם המחבר, שנה, כותר ומקור ולכך יש להוסיף תיאור של סוג המקור.

שם מחבר. (תאריך). כותר המסמך [תיאור סוג המקור]. אוחזר מתוך http://URL

Author, A. (date). Title of document [format description]. Retrieved from http://URL

כאשר מביאים ציטוט של מקור מהאינטרנט יש לאפשר לקורא לחזור כמה שיותר מדויק לאותו הדף שאתם השתמשתם בו. מסיבה זו כתובת דף האינטרנט (ה- URL) חייבת להיות מלאה ומדויקת ואין להשמיט אף חלק ממנה גם אם היא מאוד ארוכה. כמו כן במידה וניתן יש לציין את התאריך המפורש של פרסום המקור ולא להסתפק בשנה בלבד. מאחר ומקורות מהאינטרנט עשויים להשתנות ומומלץ לציין גם את התאריך המפורש של האחזור.

חלבי, ר. וזק, מ. (2006, 16 ביוני). כהנפקדים נוכחים [מאמר]. אוחזר בתאריך 21 באפריל, 2013 מתוך

http://sfpeace.org/index.php?_lang=he&page=article&id=164&_section=publication

ייתכן ויהיו מקרים בהם חלק מפריטי המידע הנדרשים לצורך בניית הציטוט יהיו חסרים או לא ניתנים לזיהוי. במקרים שכאלו יש לשנות את מבנה הציטוט בהתאם לדוגמאות הבאות. יש לשים לב שהעדר פרטים מזהים של פריט הקריאה יכול להצביע על מידת איכותו ומהימנותו מבחינה אקדמית ולכן יש לשקול היטב האם רצוי להשתמש בו בעבודה.

חסר מחבר –  כאשר למקור לא מופיע מחבר, כותר מקור המידע יופיע ראשון במבנה הציטוט

גירושים. (2013, פברואר 26). ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. אוחזר 15:21, אפריל 18, 2013 מתוךhttp://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&oldid=13726079

חסר תאריך – כאשר חסר תאריך הפרסום של המקור, יש לציין (ל.ת) בעברית או (n.d) באנגלית

זלצר, ש. (ל.ת). שיטת גאיה [דף אינטרנט]. אוחזר בתאריך 21 אפריל, 2013 מתוך

http://www.gayamethod.com/modules.php?name=treeview&section_id=1&op=viewsection

Zeltzer, S. (n.d). Gaya method : therapy through creativity [web page]. Retrieved April 21, 2013 from

http://www.gayamethod.com/modules.php?name=treeview&section_id=2&op=viewsection

חסר כותר – כאשר חסר כותר לפריט הקריאה יש לרשום באריחיים תיאור של הפריט

דוגמאות אלו הינן למקרים הנפוצים ביותר. לאלו הנתקלים במקרים מורכבים יותר להלן טבלה המרכזת את התבניות לאופן בניית הציטוט

פריט מידע שחסר תבנית
לא חסר דבר שם מחבר. (תאריך). כותר המסמך [תיאור סוג הפריט]. אוחזר מתוך http://URL
חסר מחבר כותר המסמך [תיאור סוג הפריט]. (תאריך). אוחזר מתוך http://URL
חסר תאריך שם מחבר. (ל.ת.). כותר המסמך [תיאור סוג הפריט]. אוחזר מתוך http://URL
חסר כותר שם מחבר. (תאריך). [תיאור המסמך] [תיאור סוג הפריט]. אוחזר מתוך http://URL
חסרים מחבר + תאריך כותר המסמך [תיאור סוג הפריט]. (ל.ת.). אוחזר מתוך http://URL
חסרים מחבר + כותר [תיאור המסמך] [תיאור סוג הפריט]. (תאריך). אוחזר מתוך http://URL
חסרים כותר + תאריך שם מחבר. (ל.ת.). [תיאור המסמך] [תיאור סוג הפריט]. אוחזר מתוך http://URL
חסרים מחבר + תאריך + כותר [תיאור המסמך] [תיאור סוג הפריט]. (ל.ת.). אוחזר מתוך http://URL

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.