ציטוטים Verbatim

ציטוט ישיר

 

הבאת תכנים מילה במילה כפי שהובאו במקור עצמו חייבים להיות מדויקים במילים, באיות ובפיסוק כפי שהינם במקור עצמו.אם המקור כולל טעויות באיות, בדקדוק או בתחביר ונראה לך שהדבר יגרור אי הבנה מצידו של הקורא ניתן להוסיף את התיקון או הערות ביאור מיד לאחר הטעות בכתב נטוי באריחים. במקרה שבחרת להשמיט חלק מהמובא במקור ציין זאת באמצעות שלוש נקודות במקום בו הושמטו התכנים המקוריים. בהבאת ציטוט ישיר של מקור יש להביא הפניה מדויקת למקור הכוללת מחבר, שנה ועמודים.

אם הציטוט הינו פחות מ- 40 מילים ניתן לשלב אותו כחלק בלתי נפרד מהפסקה, הציטוט יובא במירכאות כפולות בתחילתו ובסופו ולאחר מכן מיד תובא ההפניה למקור בסוגריים. את הפסקה ניתן להמשיך באופן ישיר ללא כל צורך בסימני פיסוק, אלא אם כן נדרש כך על-פי כללי התחביר.

 

מטרתו של המחקר האיכותני המבוסס על אמנות הינה לזהות את הקשרים בין המשתתף הניצב במרכז המחקר לבין המדיום האומנותי המשמש ככלי המחקר. מורכבותה של מתודולוגיה מחקרית זו נובעת מכך שהינה כוללת את "… חומרי האמנות, תהליך היצירה, התוצר, והדברים שהאנשים עושים ואומרים לפני היצירה במהלכה ואחריה." (בר-און וקסן, 2012, עמ' 139).

וברשימת המקורות יופיע כך:

בר-און, ת. וקסן, ל. (2012). תפקידה של המתודולוגיה האיכותנית במחקר המבוסס על אמנות. בתוך א. הוס, ל. קסן וע. שגב (עורכות), ליצור מחקר, לחקור יצירה : שימושים בדימויים במחקר חברתי בישראל (עם' 139-158). באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אם הציטוט הינו יותר מ- 40 מילים יש להפריד אותו מהפיסקה ולהציגו כיחידה עצמאית. פסקת הציטוט תובא ככניסה תלויה וללא מירכאות, היא תסתיים בנקודה ורק לאחר מכן תובא ההפניה למקור בסוגריים.

מעשה הקונדס שעשתה פרונלה לבעלה בכדי להסתיר את מאהבה:

פרונלה שמעה שבעלה בא, כי לפי הנקישות בדלת הכירה שזה הוא , ואמרה: "אוי, ג'אנלו יקירי, אני מתה! כי הנה חזר הביתה בעלי יימח שמו, ואינני יודעת מה פירוש הדבר, כי אף פעם לא חזר בשעה כזאת: אולי ראה אותך כשנכנסת לכאן! אבל למען האל הטוב, יהיה הדבר אשר יהיה, היכנס לתוך החבית הזאת שאתה רואה, ואני אגש לפתוח לו ונראה מה פירוש הדבר, שהבוקר חזר הביתה מוקדם כל-כך. (בוקאצ'ו, 2002, עמ' 378)

וברשימת המקורות יופיע כך:

בוקאצ'ו, ג'. (2000). דקאמרון (ג. שילוני מתרגם). ירושלים: כרמל.

 

ציטוט עקיף

 

אנו משתמשים בהפניה למקור שניוני כאשר המקור הראשוני/מקורי אינו נמצא בהישג יד ולא נקרא באופן ישיר על-ידי כותב החיבור, אך הינו מצוטט במקור השניוני. הן בגוף העבודה והן ברשימת המקורות יובאו הפניות וציטוטים למקור השניוני בלבד. בגוף העבודה ניתן לציין את שם המקור הראשוני אך לציין שהינו מצוטט במקור השניוני. בדוגמא הבאה ישנה התייחסות לציטוט מתוך ספרה של הוגאן כפי שהינו מובא בספרו של מק'נילי. כותב העבודה לא קרא את ספרה של הוגאן, אלא רק את ספרו של מק'נילי:

סוזן הוגאן מביאה את רשמיו של מייקל פופ מביקוריו במחלקות טיפול באמנות בבתי חולים פסיכיאטריים "…מפלט נעים, מבולגן וצבעוני מעולם של שגרות טיפול במחלקות אפרוריות (כפי שצוטט אצל מק'נילי, 2010 עמ' 18).

וברשימת המקורות יופיע כך:

מקנילי, ג' (2010). טיפול קבוצתי אנליטי באמצעות אמנות. קרית ביאליק: אח.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.